Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki- 2.03.2018 r.
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 20 lutego 2018 r.
  RM.0012.3.2.2018                   

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  MARCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  2 marca 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2110 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-02-2018 o godz. 11:21:26


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-26.02.2018r.
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 19  lutego  2018 r.
  RM.0012.2.2.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  26 lutego 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2285 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-02-2018 o godz. 14:02:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komis Rewizyjnej -13.02.2018 r.
  Administracja                            Polanica - Zdrój, dnia 9 lutego  2018 r.
  RM.0012.1.3.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  13 lutego  2018 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2188 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-02-2018 o godz. 14:58:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -22.02.2018 r.
  Administracja                            Polanica-Zdrój, dnia 7 lutego 2018  r.
  RM.0012.7.2.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018  r.

  Zawiadamiam, że na dzień   22 lutego  2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3392 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-02-2018 o godz. 14:12:38


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-23.02.2018r.
  Administracja

                            Polanica – Zdrój, dnia   7 lutego  2018 r.
  RM.0012.4.2.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 23 lutego 2018 r. o godz.14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej 24.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2231 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-02-2018 o godz. 14:02:30


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 5 lutego  2018 r.
  RM.0012.5.2.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  19 lutego 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2598 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-02-2018 o godz. 15:22:04


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 6.02.2018 r.
  Administracja

                           Polanica - Zdrój, dnia 1 lutego  2018 r.

  RM.0012.1.2.2018                                           

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  6 lutego  2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2225 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-02-2018 o godz. 11:37:34


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego-19.01.2018
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 10 stycznia  2018 r.
  RM.0012.5.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 stycznia 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2832 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-01-2018 o godz. 13:15:17


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 23.01.2018r.
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 5 stycznia 2018 r.
  RM.0012.4.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 23 stycznia 2018 r.    o godz. 1430  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Polanicy – Zdroju  przy ul. J. Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2457 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-01-2018 o godz. 14:01:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Kimisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-11.01.2018 r.
  Administracja                      Polanica – Zdrój, dnia 4 stycznia 2018 r.
  RM.0012.3.1.2018.AC                    
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  STYCZNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 stycznia 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2214 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-01-2018 o godz. 08:08:30


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 9.01.2018 r.
  Administracja                           Polanica-Zdrój, dnia 29 grudnia 2017  r.
  RM.0012.7.1.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018  r.

  Zawiadamiam, że na dzień   9 stycznia  2018 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1943 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-12-2017 o godz. 11:36:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 2.01.2018 r.
  Administracja                           Polanica - Zdrój, dnia 29 grudnia  2017 r.
  RM.0012.1.1.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  STYCZNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  2 stycznia   2018 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1971 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-12-2017 o godz. 11:32:37


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 15 grudnia  2017 r.
  RM.0012.5.10.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2017 r.  - ZMIANA TERMINU

  (Czytaj więcej... | 2340 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-12-2017 o godz. 17:30:39


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 7 grudnia  2017 r.
  RM.0012.5.10.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 grudnia 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2461 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-12-2017 o godz. 12:59:24


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-15.12.2017 r.
  Administracja                           Polanica – Zdrój, dnia 5 grudnia 2017 r.
  RM.0012.2.10.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU  2017 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  15 grudnia  2017  r. o godz. 14.30  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2170 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 06-12-2017 o godz. 10:52:04


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-14.12.2017 r.
  Administracja                          Polanica – Zdrój, dnia 4 grudnia 2017 r.
  RM.0012.3.8.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  14 grudnia 2017  r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na I piętrze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1949 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-12-2017 o godz. 12:28:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.12.2017 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 30 listopada 2017 r.

  RM.0012.1.14.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  12 grudnia  2017 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2023 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-11-2017 o godz. 11:55:55


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 1.12.2017 r.
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia 27 listopada 2017 r.
  RM.0012.4.8.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 1 grudnia 2017 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Polanicy – Zdroju  przy ul. J. Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1823 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-11-2017 o godz. 13:11:20


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 30.11.2017 r.
  Administracja

                       Polanica-Zdrój, dnia 23  listopada 2017 r.
  RM.0012.2.9.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  BUDŻETU  I  FINANSÓW  PUBLICZNYCH  
  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  30  listopada 2017 r.  r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2411 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-11-2017 o godz. 12:41:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.11.2017 r.
  Administracja                             Polanica - Zdrój, dnia 21 listopada  2017 r.
  RM.0012.1.12.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r


  Zawiadamiam, że na dzień  28 listopada  2017 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2020 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-11-2017 o godz. 12:55:54


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4941734
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  16-11-2017
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.11.2017 r.
  13-11-2017
  · Posiedzenie Komisji Edukaci, Kultury, Sportu i Turystyki - 23.11.2017 r.
  10-11-2017
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-22.11.2017
  08-11-2017
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 14.11.2017 r.
  02-11-2017
  · Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publ. wraz z pozostałymi Komisjami
  27-10-2017
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.11.2017 r.
  18-10-2017
  · Zmiana godziny rozpoczęcia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 30.10.2017 r.
  13-10-2017
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 13.10.2017r.
  09-10-2017
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów Publicznych - 19.10.2017 r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·