Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-16.05.2017r.
  Administracja

                                 Polanica-Zdrój, dnia 25 kwietnia 2017  r.
  RM.0012.7.4.2017.AC        

    OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MAJU  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   16 maja  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2327 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 26-04-2017 o godz. 10:06:10


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 27.04.2017r.
  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia 21 kwietnia 2017 r.
  RM.0012.3.3.2017.AC                    

                                                          OGŁOSZENIE

  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU KWIETNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3505 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-04-2017 o godz. 11:44:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego 2
  Administracja                               Polanica – Zdrój, dnia  12 kwietnia 2017 r.
  RM.0012.5.4.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  24 kwietnia 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2953 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-04-2017 o godz. 14:13:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 19.04.2017r.
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia   4 kwietnia  2017 r.
  RM.0012.4.4.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 19 kwietnia 2017 r.    o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2469 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-04-2017 o godz. 09:59:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.04.2017 r.
  Administracja                               Polanica - Zdrój, dnia 3 kwietnia 2017 r.
  RM.0012.1.4.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2024 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-04-2017 o godz. 09:55:53


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KUEiPS - 28.03.2017 r.
  Administracja

                                Polanica-Zdrój, dnia 20 marca 2017  r.
  RM.0012.7.3.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MARCU  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   28  marca  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2390 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-03-2017 o godz. 14:03:49


  Komisje - ogłoszenia: Zmiana terminu - posiedzenie wspólne KBiFP oraz KIMiZP - 24.03.2017r.
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia 13 marca 2017 r.
    RM.0012.2.3.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
   W MIESIĄCU MARCU  2017 R.

  (Czytaj więcej... | 2823 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-03-2017 o godz. 14:30:30


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Kom. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-17.03.2017 r.
  Administracja                                    Polanica – Zdrój, dnia 7 marca 2017 r.
  RM.0012.3.2.2017.AC                   

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU MARCU  2017 r
  .

  Zawiadamiam, że na dzień  17 marca 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2780 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-03-2017 o godz. 13:48:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne KBiFP oraz KIMiZP -16.03.2017 r.
  Administracja                                     Polanica – Zdrój, dnia 6 marca 2017 r.
  RM.0012.2.3.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU MARCU  2017 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 marca  2017 r. o godz. 14:00  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2929 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-03-2017 o godz. 13:43:34


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publ.-23.03.2017 r.
  Administracja                                  Polanica – Zdrój, dnia   6 marca  2017 r.
  RM.0012.4.3.2017.AC
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 23 marca 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2937 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 06-03-2017 o godz. 12:53:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.03.2017 r.
  Administracja

                                   Polanica - Zdrój, dnia 23 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.3.2017.AC

       OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 7 marca 2017 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1782 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-02-2017 o godz. 10:16:03


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 28.02.2017 r.
  Administracja

                                 Polanica-Zdrój, dnia 16 lutego 2017  r.
  RM.0012.7.2.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   28  lutego  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2419 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-02-2017 o godz. 11:39:48


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20.02.2017 r.
  Administracja                                Polanica - Zdrój, dnia 14 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2017 r.


  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 20 lutego 2017 r. o godz. 9.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju przy ul. Parkowej 2.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1777 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-02-2017 o godz. 15:02:08


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publ. -22.02.2017 r.
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia   9 lutego 2017 r.
  RM.0012.4.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 22 lutego 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej 24.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2287 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-02-2017 o godz. 13:08:05


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 13.02.2017 r.
  Administracja                                Polanica - Zdrój, dnia 2 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.1.2017.AC
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2017 r.


  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 13 lutego 2017 r. o godz. 9.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju przy ul. Parkowej 2.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1998 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 03-02-2017 o godz. 11:56:52


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komis
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia 1 lutego 2017 r.
  RM.0012.2.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O  ZMIANIE  GODZINY ROZPOCZĘCIA  ORAZ  TEMATYKI  WSPÓLNEGO  POSIEDZENIA  KOMISJI BUDŻETU  I  FINANSÓW  PUBLICZNYCH  WRAZ Z  POZOSTAŁYMI KOMISJAMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU LUTYM  2017 R.


  Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się  w dniu 6 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 rozpocznie się o godz. 14.00, a nie jak podano wcześniej – o godz. 14.30.

  Jednocześnie informuję, że zmianie ulega również tematyka posiedzenia, która otrzymuje następujące brzmienie:

  (Czytaj więcej... | 2877 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-02-2017 o godz. 15:38:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozost. Komisjami
  Administracja

                              Polanica – Zdrój, dnia 24 stycznia 2017 r.
  RM.0012.2.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU LUTYM  2017 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  6 lutego  2017 r. o godz. 14:30  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2322 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-01-2017 o godz. 13:17:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komiusji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej 26.01.2017
  Administracja

                              Polanica-Zdrój, dnia 20 stycznia 2017  r.
  RM.0012.7.1.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU 2017  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   26 stycznia 2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2267 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-01-2017 o godz. 12:12:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 19.01.2017
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 13 stycznia 2017 r.
  RM.0012.3.1.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU STYCZNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 stycznia 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2437 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-01-2017 o godz. 09:53:37


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 24.02.2017 r.
  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia   12 stycznia 2017 r.
  RM.0012.4.1.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 24  stycznia 2017 r.    o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1986 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-01-2017 o godz. 15:15:58


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4614779
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  04-01-2017
  · Posiedzenie Komisji Infrsatruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego
  03-01-2017
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 11.01.2017 r.
  21-12-2016
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 28.12.2016 r.
  15-12-2016
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej
  07-12-2016
  · Komisje-ogłoszenia
  01-12-2016
  · Komisje-ogłoszenia
  · Komisje-ogłoszenia
  29-11-2016
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  24-11-2016
  · Posiedzenie wspólne Komisji edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z pozosta
  17-11-2016
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Ko

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·