Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -20.08.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 13 sierpnia  2018  r.
  RM.0012.7.7.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  SIERPNIU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   20 sierpnia  2018 r.   o godz. 11.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2255 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 14:34:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16.08.2018 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 13 sierpnia 2018 r.
  RM.0012.1.7.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2552 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 13:03:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 9 lipca  2018 r.
  RM.0012.5.7.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 lipca 2018 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2368 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-07-2018 o godz. 15:13:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej -3.07.2018 r. - z
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 29 czerwca  2018  r.

  RM.0012.7.6.2018       
   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018  r. – ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA
   
  Zawiadamiam, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju zwołanego na dzień  3 lipca 2018 r.

  (Czytaj więcej... | 2084 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-06-2018 o godz. 12:00:40


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzeine Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-3.07.2018r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 25 czerwca 2018 r.
  RM.0012.7.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 3 lipca 2018 r. o godz. 13.30 zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1895 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-06-2018 o godz. 14:27:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Statutowej
  Administracja                          Polanica – Zdrój, dnia 20 czerwca 2018 r.
  RM.0012.6.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3173 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-06-2018 o godz. 14:31:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                      Polanica – Zdrój, dnia 8 czerwca 2018 r.
  RM.0012.5.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  19 czerwca 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3139 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-06-2018 o godz. 15:15:03


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 6.06.2018r.
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia  25 maja 2018 r.
  RM.0012.2.5.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.

   
  Zawiadamiam, że na dzień  6 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 oraz na terenie miasta.

  Tematyka posiedzenia

  (Czytaj więcej... | 2527 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-05-2018 o godz. 15:28:02


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 7.06.2018r.
  Administracja
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 7 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2296 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-05-2018 o godz. 15:08:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych -10.05.2018 r.
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 30 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.2.4.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  10 maja 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2182 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-04-2018 o godz. 15:04:10


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego- 14.05.201
  Administracja                        Polanica – Zdrój, dnia 27 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.5.5.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MAJU   2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  14 maja 2018 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (na I piętrze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2827 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:39:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.05.2018
  Administracja

                                Polanica - Zdrój, dnia 27 kwietnia 2018 r.

  RM.0012.1.6.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  9 maja 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2083 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:32:58


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.05.2018 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 27 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.1.5.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  8 maja 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2008 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:14:05


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej- 9.05.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 24 kwietnia  2018  r.
  RM.0012.7.5.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MAJU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   9 maja  2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2243 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 24-04-2018 o godz. 15:34:30


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki - 16.05.2018
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 20 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.3.4.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  MAJU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 maja 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2347 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-04-2018 o godz. 13:05:44


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-24.04.2018 r.
  Administracja                           Polanica - Zdrój, dnia 16 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.1.4.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  24 kwietnia  2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2631 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-04-2018 o godz. 14:55:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-26.04.2018 r.
  Administracja                          Polanica-Zdrój, dnia 16 kwietnia  2018  r.
  RM.0012.7.4.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   26 kwietnia  2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2751 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-04-2018 o godz. 13:56:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 19.04.2018 r.
  Administracja                                        Polanica – Zdrój, dnia  4 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.4.4.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 19 kwietnia 2018 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2454 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-04-2018 o godz. 07:54:23


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                        Polanica – Zdrój, dnia 29 marca  2018 r.
  RM.0012.5.4.2018
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU   2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 kwietnia 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2888 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-03-2018 o godz. 15:03:56


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - 6.04.2018r.
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia 28 marca 2018 r.
  RM.0012.3.1.2018.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  KWIETNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2272 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-03-2018 o godz. 13:47:07


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5107327
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje

  Archiwum
  20-03-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansow Publicznych-28.03.2018 r.
  16-03-2018
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-27.03.2018r.
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej-22.03.2018 r.
  27-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-9
  20-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki- 2.03.2018 r.
  19-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-26.02.2018r.
  09-02-2018
  · Posiedzenie Komis Rewizyjnej -13.02.2018 r.
  08-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -22.02.2018 r.
  07-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-23.02.2018r.
  05-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·