Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe

    Rada Miejska

    Przewodniczący Rady

    Komisje Rady Miejskiej

    Burmistrz Miasta

    Organizacja Urzędu

    Jednostki organizacyjne

    Oświadczenia majątkowe

    Sprawozdania-Burmistrz

    Spr.Burmistrza dot.NGO

    Sprawozdania-Rada M.

    Spr. z konsultacji społ.

    Przyjm. Interesantów


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
     - 2018
     
    - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO
     - rok 2018
     - rok 2017
    powyżej 30000 EURO
     - rok 2018
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY
     

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
    Administracja

    Informacja o wyniku przetargów z 21.08.2018 r. >>>>

    (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 29-08-2018 o godz. 12:36:35


    Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
    Administracja
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU


    Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

    Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju w rejonie ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
    1) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087863/9,
    2) 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087853/6,
    3) 145/40 (AM–1) o pow. 3 408 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00084201/0.

    (Czytaj więcej... | 8811 bajtów więcej | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 18-07-2018 o godz. 13:14:21


    Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
    Administracja

    Informacja o wyniku przetargu z 26.06.2018 r. >>>>

    (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 04-07-2018 o godz. 15:20:07


    Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
    Administracja
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU

    Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

    Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

    (Czytaj więcej... | 10749 bajtów więcej | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 25-05-2018 o godz. 14:58:33


    Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
    Administracja

    Informacja o wyniku przetargu z 27.02.2018 r. >>>>

    (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 07-03-2018 o godz. 14:19:26


    Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
    Administracja

    Informacja o wyniku przetargu z 24.01.2018 r. >>>>

    (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 01-02-2018 o godz. 12:30:34


    Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 10)
    Administracja
    OGŁOSZENIE O PRZETARGU


    Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

    Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dębowej 16 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 302/10000 części.

    (Czytaj więcej... | 12188 bajtów więcej | Wynik: 0)

    Zamieścił jw1 dnia 25-01-2018 o godz. 09:21:26


    BIP POLANICA-ZDRÓJ

  • Redakcja Biuletynu
  • Instrukcja obsługi
  • Statystyka
  • Rejestr zmian

  • WZORY WNIOSKÓW
  • Wnioski do pobrania

  • PORADNIK

    Usprawnienia dla niepełnosprawnych
    Informacje nie udostepnione w BIP

    Procedura - karty usług


    Cmentarz komunalny


    Kto Online
    Otrzymaliśmy
    5165493
    odsłon strony od Czerwca 2003

    BIP - informacje

    Archiwum
    Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

    Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


    Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

     


    Załóż profil zaufany

     


     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·