Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe-PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA R
  Administracja IT.271.4.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-06-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA – POLNA W POLANICY-ZDROJU

  (Czytaj więcej... | 19589 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2018 o godz. 12:31:37


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
  Administracja
  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  ZAPRASZA
  DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:

   

  „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”


  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  - ZAKUP TORBY RATOWNICZEJ - 1 SZTUKA
  - ZAKUP DEFIBRYLATORA - 2 SZTUKI
  - ZAKUP ZESTAWU DO WYWAŻANIA DRZWI -  1 KOMPLET

  (Czytaj więcej... | 19396 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 16-05-2018 o godz. 12:56:48


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3
  Administracja

  IT.271.3.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-04-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro.

  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm w ul. Parkowej na odcinku 60 mb i szerokości 7, 80 m. Chodniki, krawężniki, rolka ściekowa z kostki granitowej przy krawężnikowa, pozostają bez zmian.

  (Czytaj więcej... | 2316 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-04-2018 o godz. 15:40:01


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5059032
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·