Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja o wyborze oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i
  Administracja  Polanica-Zdrój dnia 25.04.2017 r.


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój”.

  Zamawiający, Gmina Polanica-Zdrój działając na mocy art. 92 ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), zwany dalej ustawą Pzp zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy - FIRMA OGÓLNO BUDOWLANA Robert Matyszczyk, 57- 431 Wolibórz 90/2.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-04-2017 o godz. 13:24:43


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja z otwarcia ofert-Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  Administracja  Polanica-Zdrój, 12.04.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.6.2017

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  Termin składania ofert -12.04.2017 do godz. 11:00

  Zgodnie art. 85 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – dalej „PZP” niniejszym informuje, że w terminie składania ofert złożono tylko jedna ofertę, Wykonawcy: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA, Wolibórz 90/2, 57-431 Wolibórz,

  (Czytaj więcej... | 2414 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-04-2017 o godz. 18:00:26


  Z.powyżej 30000-2017: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na
  Administracja  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej
  na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  (Czytaj więcej... | 20029 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-03-2017 o godz. 16:53:28


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Administracja
   
  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w ramach procedury in house
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>
   
  ogłoszenie opublikowane >>>>
   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017 – 2020 .”


  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Polanica-Zdrój  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, Adres Zamawiającego:   Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój.      

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonej w rozporządzeniu prezesa rady ministrów  z dnia 23 grudnia 2013 (Dz.U. 2013, poz.1735 ze zmianami) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi oficjalnych publikacji wspólnot europejskich.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  ogłoszenie opublikowane >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-02-2017 o godz. 16:13:58


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4614780
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·