Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ul. Reymonta w Polanicy-Zdroju
  Administracja


  IT.271.7.2017.TP                                                                             Polanica-Zdrój 2017-03-15
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Reymonta w Polanicy-Zdroju”
  informuję, iż oferta firmy:
  Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Szczytnik”, ul. Kryształowa 12, 57-330 Szczytna  z punktu widzenia przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Cena oferty: 68 381,60 zł brutto.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-03-2017 o godz. 12:32:49


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Parkowej w Polanicy-Zdroju –
  Administracja


  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-03-14
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1565 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-03-2017 o godz. 15:37:03


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej
  Administracja

   

   

   

  IT.271.6.2017                                                                           Polanica-Zdrój 2017-03-10
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23” informuję, iż oferta firmy:
  Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej
  Małgorzata Samorajska
  , 58-240 Piława Górna, ul. Liliowa 6
  z punktu przyjętych kryteriów uznana została, jako najkorzystniejsza (najniższa cena).
  Cena opracowania (oferty): 2 460, 00 zł brutto

  (Czytaj więcej... | 1972 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 12:19:50


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU km 0+000 –
  Administracja

  IT.271.7.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-23

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU
  km 0+000 – km 0+139


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11999 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 09:08:27


  Zam. do 30000 - 2017: Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju
  Administracja

  IT.271.6.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-02-28

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11528 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 08:36:02


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  Administracja IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-28

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1

  (odcinek od schodów terenowych – skarpa „CORSO” do schodów zwanych schodami do kościoła)

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11362 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-02-2017 o godz. 08:23:12


  Zam. do 30000 - 2017: PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  Administracja

  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-20

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  odcinek 30 mb w pełnej szerokości drogi, licząc od przejścia dla pieszych na wysokości kiosku - dawny „Ruch”

  (Czytaj więcej... | 10965 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-02-2017 o godz. 15:00:23


  Zam. do 30000 - 2017: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Przebudowa ul. Kościelnej &
  Administracja IT.271.3.2017TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-20
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej – Etap 1 (odcinek od schodów terenowych do schodów zwanych schodami do kościoła) zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przewidział w budżecie gminy na sfinansowanie tego zadania.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-02-2017 o godz. 14:44:12


  Zam. do 30000 - 2017: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Projekt zagospodarowania t
  Administracja IT.271.2.2017                                                                                       Polanica-Zdrój 2017-02-17
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   
           W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  „Projekt zagospodarowania terenu OSiR – SkatePark w Polanicy-Zdroju”

  uprzejmie informuję, iż oferta firmy:
  MD Projekt mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, ul. Połabska 1/12, 57-300 Kłodzko
  z punktu przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Wartość oferty cenowej: 19 434 zł brutto.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-02-2017 o godz. 11:34:37


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  Administracja

  IT.271.2.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-02-06

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 9963 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-02-2017 o godz. 13:47:03


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  Administracja

  IT.271.2.2017TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-06
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę" z dnia 25.01.2017 zostało unieważnione.

  Uzasadnienie


  Unieważnienie wynika ze zmiany zakresu opracowania projektu.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-02-2017 o godz. 11:01:19


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  Administracja

  IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-01-31

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych – skarpa „CORSO” do schodów zwanych schodami do kościoła)


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11777 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-02-2017 o godz. 14:47:06


  Zam. do 30000 - 2017: Informacja o wyborze oferty - Mały Rynek
  Administracja

                                                                                                               Polanica–Zdrój,  31.01.2017 r.

  UE.271.1.2017.PL


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy – Zdroju w ramach zadania pt. rewitalizacja centrum Polanicy - Zdrój”

  została wybrana oferta cenowa firmy Danuta Duda, ul. Bujwida 24/10, 58-562 Podgórzyn, 4.500,00 PLN

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 31-01-2017 o godz. 14:20:13


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie prac remontowo budowlanych na terenie miasta Polanica-Zdrój w 2017 r.
  Administracja

  IT.271.1.2017TP                                                                                   Polanica-Zdrój 2017-01-26

  ZAPROSZENIE
  Burmistrz miasta Polanica-Zdrój,

   ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie w 2017 r. robót budowlanych pn.: „Wykonanie prac remontowo budowlanych (bieżących i interwencyjnych) na terenie miasta Polanica-Zdrój w roku 2017" 
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

  (Czytaj więcej... | 7972 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-01-2017 o godz. 15:13:42


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz u
  Administracja

  IT.271.2.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-01-25

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

  (Czytaj więcej... | 10543 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 26-01-2017 o godz. 09:23:22


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe: orpacowanie dokumentacji aplikacyjnej - działanie 6.3 RPO WD
  Administracja
   Polanica–Zdrój, 24.01.2016 r.  UE.271.1.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy – Zdroju w ramach zadania pt. rewitalizacja centrum Polanicy-Zdrój”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 4063 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-01-2017 o godz. 14:56:26


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4590131
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·