Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2018: Przetarg nieograniczony - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
  Wysłano dnia 11-06-2018 o godz. 11:36:04 przez pg

  Administracja

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Polanica-Zdrój

  w okresie od 01 lipca 2018r. do 31 grudnia 2019r.

  Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 570825-N-2018 w dniu 11.06.2018r.  • Ogłoszenie o zamówieniu >>>>
  • SIWZ >>>>
  • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy >>>>
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu >>>>
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania >>>>
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom >>>>
  • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej >>>>
  • Załącznik nr 6 - Wykaz usług >>>>
  • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zdolności technicznej >>>>
  • Załącznik nr 8 - Oświadczenie w zakresie zatrudnienia 8 osób na umowe o pracę >>>>
  • Załącznik nr 9 - Wzór umowy >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pg


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·