Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: Sesja Rady Miejskiej - 11.06.2018 r.
  Wysłano dnia 05-06-2018 o godz. 08:24:20 przez ac

  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 4 czerwca 2018 r.
  RM.0002.7.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 11  CZERWCA  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  VII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.
  Porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Stan infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i bazy sportowej pod kątem przygotowania do sezonu letniego.
  7.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie przeprowadzonych czynności związanych z procedurą odzyskania lokalu przy ul. Warszawskiej 22/3.
  8.Przyjęcie sprawozdania finansowego gminy za 2017 r. i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta:
  a.Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój
  za rok 2017.
  b.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój za 2017 rok.
  c.Informacja o stanie mienia komunalnego za 2017 rok.
  d.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2017 rok.
  e.Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Polanica – Zdrój za 2017 r. i  informacji o stanie mienia komunalnego.
  f.Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Polanica – Zdrój za rok 2017.
  g.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Polanica – Zdrój
  za 2017 rok.
  h.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Polanica – Zdrój.
  9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Polanica-Zdrój,
  b.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  c.zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  d.zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  e.wprowadzenia zmian do uchwały nr V/42/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanica-Zdrój,
  f.zmiany uchwały nr XIII/73/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną opłatę
  za gospodarowanie odpadami,
  g.zmian do uchwały nr IX/49/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  h.zasad usytuowania na terenie gminy Polanica-Zdrój miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych,
  i.ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  na terenie Gminy Polanica-Zdrój,
  j.nadania imienia trasie spacerowej nad rzeką Bystrzycą Dusznicką w Polanicy–Zdroju,
  k.zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kłodzkiego
  10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  11.Zamknięcie obrad.

                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                w Polanicy-Zdroju
                                                                Roman Szymański

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·