Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2019
   - 2018
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: Sesja Rady Miejskiej - 11.05.2018 r.
  Wysłano dnia 02-05-2018 o godz. 14:45:08 przez ac

  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia 2 maja  2018 r.
  RM.0002.6.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

   

  DNIA 11  MAJA  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.


  Porządek obrad:  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2017 roku.
  7.Informacja na temat imprez miejskich zaplanowanych na 2018 rok.
  8.Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym miasta w roku 2017.
  9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018,
  b.Pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego,
  c.Zmiany  uchwały Nr VI/50/2016 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polanica-Zdrój,
  d.Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  e.Powołania doraźnej Komisji Statutowej,
  f.Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju,
  g.Rozpatrzenia skargi zatytułowanej „skarga na Radę Miejską i  Urząd Miejski z Polanicy-Zdroju” w zakresie dotyczącym Burmistrza Miasta,
  10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  11.Zamknięcie obrad.


                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                     w Polanicy-Zdroju
                                                                     Roman Szymański


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·