Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: XI SESJA RADY MIEJSKIEJ - 28.12.2017 r.
  Wysłano dnia 20-12-2017 o godz. 13:27:28 przez ac

  Administracja                         Polanica – Zdrój, dnia 20 grudnia 2017 r.
  RM.0002.11.2017                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 28  GRUDNIA 2017 r. o godz. 14.00  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  XI  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatków w dziale  900 budżetu  Gminy pt. „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział: 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” za rok 2016.
  7.Debata budżetowa:
  a.przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Polanica – Zdrój,
  b.przedstawienie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Polanica – Zdrój na rok 2018,
  c.przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d.przedstawienie opinii Komisji,
  e.dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  f.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Polanica – Zdrój uwzględniającym przyjęte poprawki,
  g.głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy Polanica – Zdrój na rok 2018, uwzględniającym przyjęte poprawki.
  8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanica-Zdrój,
  b.wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017,
  c.wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku w budżecie gminy,
  d.odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  e.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat,
  f.zmiany uchwały Nr IX/66/2017 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia  29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju,
  g.uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Polanicy-Zdroju na lata 2018-2020,
  h.przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030”,
  i.zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w  Polanicy-Zdroju kontroli problemowej,
  j.rozpatrzenia  skargi  na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju,
  k.rozpatrzenia  skargi  na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju,
  9.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  10.Zamknięcie obrad.
                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            w Polanicy-Zdroju
                                                           Roman Szymański

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·