Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 29.11.2017 r.
  Wysłano dnia 22-11-2017 o godz. 13:07:32 przez ac

  Administracja

                     Polanica – Zdrój, dnia 22 listopada 2017 r.
  RM.0002.9.2017.                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA  29  LISTOPADA  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL.  J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ IX  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.

  Porządek obrad:  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
  7.Informacja o stanie przygotowania do utrzymania dróg gminnych i chodników
  do sezonu zimowego 2017/2018 r.
  8.Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
  9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.Wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017.
  b.Zmiany uchwały nr XXII/147/2008 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (z późn. zm.)
  c.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tych samych gminnych nieruchomości gruntowych, na czas oznaczony do 3 lat.
  d.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju
  w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino
  w Polanicy-Zdroju.
  e.Uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2018.
  f.Rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju
  10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  11.Zamknięcie obrad.

                                                   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
                                                                w Polanicy-Zdroju
                                                                    Mateusz Jellin


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·