Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe

    Rada Miejska

    Przewodniczący Rady

    Komisje Rady Miejskiej

    Burmistrz Miasta

    Organizacja Urzędu

    Jednostki organizacyjne

    Oświadczenia majątkowe

    Sprawozdania-Burmistrz

    Spr.Burmistrza dot.NGO

    Sprawozdania-Rada M.

    Spr. z konsultacji społ.

    Przyjm. Interesantów


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu:
     - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO
     - rok 2017
    powyżej 30000 EURO
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Sesje-ogłoszenia: VIII sesja Rady Miejskiej
    Wysłano dnia 18-10-2017 o godz. 08:37:18 przez ac

    Administracja                 Polanica – Zdrój, dnia 17 października 2017 r.
    RM.0002.8.2017.                                                         
    OGŁOSZENIE O SESJI

    DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
    Porządek obrad:

    1.Otwarcie sesji.
    2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
    3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
    4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
    5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
    6.Sprawozdanie z realizacji programów „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły”.
    7.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
    8.Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w budżecie Gminy na 2017 r.
    9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a.ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
    b.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Henryka Sienkiewicza.
    c.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław , przy ul. Stefana Czarnieckiego.
    d.wprowadzenia zmian do uchwały Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
    e.rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2017 r. na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju.
    f.pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 11 sierpnia 2017 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
    10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
    11.Zamknięcie obrad.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                    w Polanicy-Zdroju
                                                                    Roman Szymański

     
    Pokrewne linki
    · Polanica
    · Więcej o Administracja
    · Napisane przez ac


    Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
    Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


    Oceny artykułu
    Wynik głosowania: 0
    Głosów: 0

    Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

    Wyśmienity
    Bardzo dobry
    Dobry
    Przyzwoity
    Zły


    Opcje

     Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


    Associated Topics

    Administracja

     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·