Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Sesje-ogłoszenia: VIII sesja Rady Miejskiej
  Wysłano dnia 18-10-2017 o godz. 08:37:18 przez ac

  Administracja                 Polanica – Zdrój, dnia 17 października 2017 r.
  RM.0002.8.2017.                                                         
  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  1.Otwarcie sesji.
  2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.Złożenie sprawozdania z działalności Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  4.Złożenie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
  5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta.
  6.Sprawozdanie z realizacji programów „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły”.
  7.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
  8.Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych zawartych w budżecie Gminy na 2017 r.
  9.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a.ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  b.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Henryka Sienkiewicza.
  c.Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław , przy ul. Stefana Czarnieckiego.
  d.wprowadzenia zmian do uchwały Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz wyboru Przewodniczącego Komisji.
  e.rozpatrzenia skargi z dnia 8 sierpnia 2017 r. na Burmistrza Miasta Polanicy-Zdroju.
  f.pozostawienia bez rozpoznania skargi z dnia 11 sierpnia 2017 r. na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  10.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
  11.Zamknięcie obrad.

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                  w Polanicy-Zdroju
                                                                  Roman Szymański

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez ac


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·