Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  Wysłano dnia 13-09-2017 o godz. 13:24:33 przez polanica

  Administracja
  Polanica-Zdrój 2017-09-13
  SN.271.5.2017
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju

  1.    Zamawiający Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka.

  2.    Tryb udzielenia zamówienia:
  Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.
  Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).  3.    Przedmiot zamówienia obejmuje:
  a)    Długość alejki – 53 m.b.
  b)    Wykucie z muru stopni schodowych osadzonych na płycie
  c)    Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV
  d)    Kanały rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
  e)    Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem
  f)    Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
  g)    Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
  h)    Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18% - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
  i)    Schody z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu żwirowego
  j)    Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm
  k)    Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
  l)    Chodniki z kostki betonowej „POLBRUK” grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem
  m)    Przewóz ziemi taczkami na odległość 25 m w gruncie kat. IV
  n)    Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
  Opis przedmiotu zamówienia: na podstawie książki przedmiarów (załącznik nr 1) jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty cenowej (załącznik nr 2).

  4.    Lokalizacja zadania: teren cmentarza komunalnego w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka, dz. ewid. nr 27, obręb Centrum.

  5.    Termin realizacji zamówienia: do dnia 27.10.2017  r.
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  6.    Okres gwarancji: 36 miesiące


  pełna treść ogłoszenia >>>>

  Załączniki:
  1.Formularz ofertowy >>>>
  2.Przedmiar robót >>>>
  3.Lokalizacja przedsięwzięcia >>>>
  4.Wzór umowy >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez polanica


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·