Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Zam. do 30000 - 2017:
  Wysłano dnia 14-07-2017 o godz. 17:03:15 przez pl

  Administracja


  IT.271.10.2017.TP                                                                              Polanica-Zdrój 2017-12

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdrój.

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie łącznika drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Bystrzycka (DEPTAK) – Lipowa w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wyrównanie istniejącej podbudowy
  2) Uzupełnienie miejscowo istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31 mm do  5 cm,
  3) Wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 30x15x100 na ławie betonowej,
  4) Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
  5) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. 10 cm.
  Projekt zagospodarowania – Załącznik nr 3


  Lokalizacja zadania – działka o nr ewidencyjnym 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdroju – w załączeniu mapa ewidencyjna z zaznaczona lokalizacja zadania.

  3. Termin realizacji zamówienia: do 20.09.2017 r.
  Za dzień odbioru uważa się datę spisania protokołu końcowego zadania.

  4. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

  5. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena

  7. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, pokój 16 (sekretariat), do dnia 14.08.2017r. do godz. 14.00.                             

  8. Termin otwarcia ofert: 16.08.2017 r. o godz. 12.00 – pokój nr 14 (sala posiedzeń I piętro).

  9. Warunki płatności: przelew 21 dni.

  10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Tadeusz Putek - Inspektor ds. Infrastruktury Technicznej – tel. 74 868 611

  11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wg załączonego formularza.

  Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty kalkulacji cenowej (kosztorysu) z wyszczególnieniem wszystkich pozycji ujętych w opisie przedmiotu zamówienia.
  Uwagi: oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia przedmiotowego zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

  Treść zapytania .pdf >>>>
  Formularz ofertowy >>>>
  Wzór umowy >>>>
  Mapa ewidencyjna >>>>
  Mapa do celów projektowych >>>>


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·