Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
  Wysłano dnia 13-06-2017 o godz. 12:27:00 przez pl

  Administracja  Obwieszczeniem z dnia 31 maja 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi dokumentami:  - Uchwała Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia  11.04.2017 r. ws. Przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu, którego integralną część stanowi Plan działań krótkoterminowych.
  - Uchwała Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. ws. Przyjęcia projektu zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

  Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Dolnośląskiego przy piśmie z dnia 31.05.2017 r. przedstawił ww. dokumenty właściwym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast oraz starostom, celem wydania stosownych opinii do projektu programów i planów.

  Z wyłożonym do wglądu projektem Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na potwierdzenie w 2015 roku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5, osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, pokój 068 (parter), telefon 71/770-42-55 za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego strony internetowej http://www.umwd.dolnyslask.pl/ zakładka „program ochrony środowiska”.

  Uwagi i wnioski do przedmiotowych projektów uchwał w sprawie programów można składać w terminie od 07.06 do 27.06.2017 r. pisemnie na adres B.S. i P.P. Ekometria Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 2, droga elektroniczną na adres e-mail: powietrze@ekometria.com.pl oraz pop@umwd.pl lub ustnie do protokołu.

  Burmistrz Polanicy - Zdroju poniżej podaje do publicznej wiadomości treść nw. dokumentów:

  - Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r.

  - Uchwałę Nr 3641/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego.

  - Uchwałę Nr 3642/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

  - Program ochrony powietrza strefa dolnośląska PM2,5.


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·