Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu:-Projekt Kanalizacja deszczowa-Polanica-Zdrój
  Wysłano dnia 17-05-2017 o godz. 13:11:35 przez jz

  Administracja

  olanica-Zdrój, 30.05.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.8.2017.JZM

  Zamawiający:
  Gmina Polanica-Zdrój,
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój,

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zgodnie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm. – dalej „PZP”) niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Gminę Polanica-Zdrój w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój” w ramach zadania „Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” wybrano: BIURO PROJEKTOWANIA I USŁUG TECHNICZNYCH „PROKOM”, inż. Eugeniusz Piłat, ul. Przesmyk 7, 58-200 Dzierżoniów.

  pełna treśc zawaidomienia  >>>>

  Ogłoszenie nr 86593 - 2017 z dnia 2017-05-23 r

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 510312
  Data: 17/05/2017

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP >>>>

  wyjaśnienia  >>>>

  zmiana treści załącznika nr 8  - umowy  >>>>  

  Ogłoszenie nr 510312-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

   

  Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój”. w ramach zadania Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”.


  pełna treść ogłoszenia >>>>  
  SIWZ >>>>   
  załączniki 1-7A  >>>> 
  projekt umowy >>>>  
  załączniki graficzne  >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2017 >>>>

  ------------------------------------------------------

  informacja z sesji otwarcia ofert  >>>>  


   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez jz


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·