Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja z otwarcia ofert-Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  Wysłano dnia 12-04-2017 o godz. 18:00:26 przez pl

  Administracja  Polanica-Zdrój, 12.04.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.6.2017

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  Termin składania ofert -12.04.2017 do godz. 11:00

  Zgodnie art. 85 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) – dalej „PZP” niniejszym informuje, że w terminie składania ofert złożono tylko jedna ofertę, Wykonawcy: FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA, Wolibórz 90/2, 57-431 Wolibórz,  SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE CEN


  C1 - / remontu 1 m2 nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną wytwarzaną i wbudowaną na gorąco przy ubytku głębokości 4 cm.
  brutto 80,00 PLN; słownie: osiemdziesiąt złotych PLN.

  C2 - remontu 1 m2 nawierzchni lecz dodatek za każdy 1 cm różnicy głębokości nawierzchni ubytku powyżej poniżej 4cm (z minimalną głębokością 3 cm).
  brutto 20,00 PLN; słownie: dwadzieścia złotych PLN.

  C3 - regulacji wysokości studni rewizyjnej i wpustów ulicznych w remontowanej nawierzchni
  brutto 61,50 PLN; słownie: sześćdziesiąt jeden złotych 50/100 PLN

  Termin wykonania zadania do 31.12.2017 r.

  Gwarancja jakości: 36 miesięcy

  Warunki płatności zgodnie ze wzorem umowy.

  Zamawiający przeznacza na wykonanie zadania 200.000,00 zł.

  Z-ca Burmistrza

  /Dariusz Kupiec/

  pełna treść ogłoszenia >>>>

   
  Pokrewne linki
  · Polanica
  · Więcej o Administracja
  · Napisane przez pl


  Najczęściej czytany artykuł o Administracja:
  Drugie ogłoszenie o zamówieniu publicznym (Moje Boisko-Orlik 2012)


  Oceny artykułu
  Wynik głosowania: 0
  Głosów: 0

  Poświęć chwilę i oceń ten artykuł:

  Wyśmienity
  Bardzo dobry
  Dobry
  Przyzwoity
  Zły


  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


  Associated Topics

  Administracja

   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·