Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
  W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  Informacja dot. REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH >>>>
  SN/05 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polanica-Zdrój
  Formularz 04/SN - Wniosek o rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Polanica-Zdrój
  Formularz 05/SN - OŚWIADCZENIE
  REJESTR 1 >>>>
  REJESTR 2 (obowiązywał do 31.12.2012) >>>> REJESTR 2 (obowiązuje od 31.12.2012) >>>>
  Rejestr 2 wykreślony z dniem 03.02.2014
  REJESTR 3 (obowiązywał do 28.12.2012) 
  >>>> REJESTR 3 (obowiązuje od 28.12.2012) >>>> 
  Rejestr 3 wykreślony z dniem 03.02.2014

  REJESTR 4 (obowiązywał do 16.06.2013) >>>> REJESTR 4 (obowiązuje od 17.06.2013) >>>>
  REJESTR 5 (obowiązywał do 28.06.2013) >>>> REJESTR 5 (obowiązuje od 28.06.2013) >>>>
  REJESTR 6 >>>>
  REJESTR 7 >>>> Rejestr 7 wykreślony z dniem 21.09.2017
  REJESTR 8 >>>>
  REJESTR 9 >>>>
  REJESTR 10 >>>> (obowiązywał do 03.02.2014) REJESTR 10 (obowiązuje od 19.03.2015) >>>>
  REJESTR 11 >>>> Rejestr 11 wykreślony z dniem 11.06.2014
  REJESTR 12 >>>>
  REJESTR 13 >>>>


  REJESTR 14 (obowiązywał do 04.01.2018 r.) >>>>  REJESTR 14 (obowiązuje od 04.01.2018 r.) >>>> 


   


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2012-06-13 (1335 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·