Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  SPRAWY MELDUNKOWE
  Referat d/s Obywatelskich
  1. SO/01 ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY


  2. SO/02 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 2 MIESIĘCY


  3. SO/03 ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 2 MIESIĄCE


  4. SO/04 WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO


  5. SO/05 WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE


  6. SO/06 ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


  7. SO/07 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI


  8. SO/08 ZAŚWIADCZENIE - PRZETWARZANE DANE W ZBIORZE MELDUNKOWYM


  9. SO/09 UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH


  10. SO/10 WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW /OBYWATELA POLSKIEGO/


  11. SO/11 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA


  Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-04-18 (4025 odsłon)

  [ Wróć ]
  Content ©
   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·