Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

  • Strona Główna
  • Poleć Ten Biuletyn
  • Powiadom Redaktora
  • Statystyki BIP
  • www.bip.gov.pl
  • www.polanica.pl

  • ORGANY

    Dane adresowe
    Rada Miejska
    Wykazy głosowań
    Przewodniczący Rady
    Komisje Rady Miejskiej 
    Burmistrz Miasta
    Organizacja Urzędu
    Jednostki organizacyjne
    Oświadczenia majątkowe
    Sprawozdania-Burmistrz
    Spr.Burmistrza dot.NGO
    Sprawozdania-Rada M.
    Spr. z konsultacji społ.
    Przyjm. Interesantów


    PRAWO LOKALNE

    GMINNE NIERUCHOMOŚCI

    Dokumenty i wnioski
    Wykazy nieruchomości
    Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
     - 2018
     
    - 2017
     - 2016
     - 2015
     - 2014
     - 2013
     - 2012
     - 2003-2011


    GKRPA / GZI
  • Alkoholizm, narkomania
  • Przemoc domowa

  • GOSPODARKA
  • Majątek Gminy
  • Budżet
  • Informator budżetowy
  • Stowarzy. członkowskie
  • Związki członkowskie
  • Spółki Prawa Handlow.
  • Oferty inwestycyjne
  • Wyniki postępowań
  • Archiwum przetargów
  • Archiwum ogłoszeń
  • Archiwum informacji

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Plan zamówień publicznych

    Ogłoszenia:
    do 30000 EURO
     - rok 2018
     - rok 2017
    powyżej 30000 EURO
     - rok 2018
     - rok 2017


    Ankieta
    Zapraszany do wypełnienia ankiety

    Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

    WYBORY
     

    E-URZĄD
    Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


    NSP - GUS

    WYSZUKIWARKA    Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


    Architektura Miejska

    1. AM/ 01 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
    2. AM/ 02 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
    3. AM/ 03 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA LUB STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA
    4. AM/ 04 WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI PLANÓW MIEJSCOWYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA 
    5. AM/ 05 WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERYCHOMOŚCI

     

    Prawa autorskie © BIP UM Polanica-Zdrój Wszystkie prawa zastrzeżone.

    Opublikowane: 2006-01-05 (4595 odsłon)

    [ Wróć ]
    Content ©
     · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·