Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsk
  Administracja  Obwieszczenie

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki Bystrzycy Dusznickiej

  pełna treść obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-03-2018 o godz. 15:54:31


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 37/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1901 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-03-2018 o godz. 14:34:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-27.03.2018r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia   16 marca  2018 r.

  RM.0012.4.3.2018
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 27 marca 2018 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2214 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-03-2018 o godz. 13:33:29


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej-22.03.2018 r.
  Administracja                      Polanica-Zdrój, dnia 16 marca  2018  r.
  RM.0012.7.3.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MARCU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   22 marca  2018 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2182 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-03-2018 o godz. 13:28:42


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT i OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Administracja

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie:

  "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"

  przetarg VII

  Nr sprawy: AM-ZP.271.7.2018r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP pod numerem 524361-N-2018 w dniu 28.02.2018r.

  (Czytaj więcej... | 705 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 16-03-2018 o godz. 12:23:59


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  Ogłoszenie dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego w Polanicy-Zdroju - etap I"

  Nr sprawy: AM-ZP.271.10.2018

  Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod numerem 531575-N-2018 w dniu 15.03.2018r.

  (Czytaj więcej... | 1233 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-03-2018 o godz. 10:22:50


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 35/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1883 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-03-2018 o godz. 15:34:17


  Informacja dotycząca dyżuru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
  Administracja
  INFORMACJA

  W  DNIU  13 marca 2018 r. PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  MIESZKAŃCÓW W RAMACH SKARG  I  WNIOSKÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-03-2018 o godz. 11:19:38


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
  Administracja

  Nr postepowania: AM-ZP.271.9.2018

  Nr nadany w BZP: 529896-N-2018 z dnia 12.03.2018r.

  Konserwacja sieci oświetleniowej - bieżąca naprawa i przegląd oświetlenia ulicznego na terenie miasta Polanica-Zdrój w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2019r.

  (Czytaj więcej... | 1611 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-03-2018 o godz. 13:33:50


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-Zdroju"

  W dniu 07.03.2018r. o godz. 12.00 odbyło sie otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 08-03-2018 o godz. 08:48:20


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 34/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1845 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-03-2018 o godz. 14:59:45


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 27.02.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-03-2018 o godz. 14:19:26


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja


  4 DOLINY - INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE RUCH ZMOTORYZOWANYCH

  W CENTRACH MIAST

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 5275560-N-2018 w dniu 07.03.2018r.

  (Czytaj więcej... | 1894 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-03-2018 o godz. 13:57:24


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Administracja

  AM-ZP.271.5.2018

  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Gmina Polanica-Zdrój unieważnia postępowanie na zadanie:

  "4 Doliny  - Inwestycje ograniczajace

  indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

   

  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-03-2018 o godz. 12:41:58


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  "4 Doliny - Inwestycje ograniczające

  indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  (Czytaj więcej... | 585 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 05-03-2018 o godz. 10:31:30


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM-ZP.271.3.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

  " Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników  z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica-Zdrój"

   

  (Czytaj więcej... | 537 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 05-03-2018 o godz. 10:25:05


  Sesje-ogłoszenia: IV sesja Rady Miejskiej - 7.03.2018 r.
  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia 28 lutego 2018 r.
  RM.0002.4.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

   

  DNIA 7  MARCA 2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  IV  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 4308 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-03-2018 o godz. 08:02:08


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O VII PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ''DOM SPORTOWCA''
  Administracja

  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO "DOM SPORTOWCA"

  PRZETARG VII

  Zamówienie dotyczy projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje  w programy wiejskie.

  Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 524361- N - 2018 w dniu 28.02.2018r.

  (Czytaj więcej... | 1473 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 28-02-2018 o godz. 09:25:54


  OGŁOSZENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

  Dotyczy: VI przetargu nieograniczonego na zadanie:

  " Budowa budynku socjalno -biurowego Dom Sportowca"

  Gmina Polanica-Zdrój unieważnia postępowanie  o udzielneie zamówienia publicznego pod nazwą jak wyżej z powodu braku ofert.

   

  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 27-02-2018 o godz. 12:58:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-9
  Administracja

                            Polanica – Zdrój, dnia 27 lutego  2018 r.
  RM.0012.5.3.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MARCU   2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  9 marca 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2751 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-02-2018 o godz. 12:22:13


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4966892
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  23-02-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 31/2018)
  · Nadzwyczajna III sesja Rady Miejskiej - 26.02.2018 r.
  22-02-2018
  · Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu
  · OGŁOSZENIE
  20-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki- 2.03.2018 r.
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - REMONTY CZĄSTKOWE
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZEBUDOWA ULICY ŻEROMSKIEGO W POLANICY-ZDROJU
  19-02-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-26.02.2018r.
  15-02-2018
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - 4 DOLINY
  14-02-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 26/2018)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·