Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Z.powyżej 30000-2017: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na
  Administracja  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej
  na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  (Czytaj więcej... | 20029 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-03-2017 o godz. 16:53:28


  Kotki do adopcji!!!
  Administracja

  Kotki szukają domu!
  PILNIE POSZUKIWANA OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!

  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 601212769

  Zdjęcia
  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-03-2017 o godz. 13:43:09


  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Kościelnej
  Administracja
  IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-03-16
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej obejmuj alej wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Kościelnej w Polanicy-Zdroju – etap 1”
  informuję, iż oferta firmy:
  Usługi Ogólnobudowlane Józef Szlachcic, ul. Lipowa 13, 58-214 Łagiewniki, Oleszna
  z punktu widzenia przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Cena oferty: 124 835, 51 zł brutto

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-03-2017 o godz. 14:42:41


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 13.03.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-03-2017 o godz. 13:38:14


  Sesje-ogłoszenia: III sesja Rady Miejskiej - 29.03.2017 r.
  Administracja

                              Polanica – Zdrój, dnia 21 marca 2017 r.
  RM.0002.3.2017                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 29 marca  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3  ODBĘDZIE SIĘ III  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 5446 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-03-2017 o godz. 11:20:36


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KUEiPS - 28.03.2017 r.
  Administracja

                                Polanica-Zdrój, dnia 20 marca 2017  r.
  RM.0012.7.3.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MARCU  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   28  marca  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2390 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-03-2017 o godz. 14:03:49


  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowi
  Administracja  Polanica-Zdrój, dn. 17.03.2017 r.

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych
  do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  MPZP CENTRUM VI, MPZP STARY ZDRÓJ VI

  pełna treść Obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-03-2017 o godz. 10:16:08


  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zag
  Administracja


  Polanica-Zdrój, dn. 17.03.2017 r.

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM VI, MPZP STARY ZDRÓJ VI

  pełna treść Obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-03-2017 o godz. 10:13:59


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ul. Reymonta w Polanicy-Zdroju
  Administracja


  IT.271.7.2017.TP                                                                             Polanica-Zdrój 2017-03-15
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Reymonta w Polanicy-Zdroju”
  informuję, iż oferta firmy:
  Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „Szczytnik”, ul. Kryształowa 12, 57-330 Szczytna  z punktu widzenia przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Cena oferty: 68 381,60 zł brutto.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-03-2017 o godz. 12:32:49


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Parkowej w Polanicy-Zdroju –
  Administracja


  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-03-14
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  (Czytaj więcej... | 1565 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 14-03-2017 o godz. 15:37:03


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 13.03.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-03-2017 o godz. 12:14:02


  Komisje - ogłoszenia: Zmiana terminu - posiedzenie wspólne KBiFP oraz KIMiZP - 24.03.2017r.
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia 13 marca 2017 r.
    RM.0012.2.3.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
   W MIESIĄCU MARCU  2017 R.

  (Czytaj więcej... | 2823 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-03-2017 o godz. 14:30:30


  Zam. do 30000 - 2017: Ogłoszenie o wyborze oferty - audyt energetyczny dla Szkoły Podstawowej
  Administracja

   

   

   

  IT.271.6.2017                                                                           Polanica-Zdrój 2017-03-10
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23” informuję, iż oferta firmy:
  Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej
  Małgorzata Samorajska
  , 58-240 Piława Górna, ul. Liliowa 6
  z punktu przyjętych kryteriów uznana została, jako najkorzystniejsza (najniższa cena).
  Cena opracowania (oferty): 2 460, 00 zł brutto

  (Czytaj więcej... | 1972 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 12:19:50


  Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2
  Administracja   
  Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój
  dnia 10 marca 2017 r.
  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy - Zdroju,
  ul. Wojska Polskiego 23

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 10:15:18


  Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1
  Administracja   
  Burmistrz Miasta Polanica - Zdrój
  dnia 10 marca 2017 r.
  ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
  Przedszkola Publicznego nr 1 w Polanicy - Zdroju,
  ul. Wojska Polskiego 10

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 10:11:11


  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja

   

   

  W dniu 10.03.2017 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa-suczkę.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-03-2017 o godz. 10:04:55


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 22/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1047 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-03-2017 o godz. 15:00:42


  Posiedzenie KIMiZP - 21.03.2017 r.
                                  Polanica – Zdrój, dnia  8 marca 2017 r.
  RM.0012.5.3.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  21 marca 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2665 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-03-2017 o godz. 12:28:21


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Kom. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-17.03.2017 r.
  Administracja                                    Polanica – Zdrój, dnia 7 marca 2017 r.
  RM.0012.3.2.2017.AC                   

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU MARCU  2017 r
  .

  Zawiadamiam, że na dzień  17 marca 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2780 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-03-2017 o godz. 13:48:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne KBiFP oraz KIMiZP -16.03.2017 r.
  Administracja                                     Polanica – Zdrój, dnia 6 marca 2017 r.
  RM.0012.2.3.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  ORAZ KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU MARCU  2017 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 marca  2017 r. o godz. 14:00  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2929 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-03-2017 o godz. 13:43:34


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4590109
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  06-03-2017
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publ.-23.03.2017 r.
  03-03-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 15/2017)
  02-03-2017
  · Informacja - zeznania podatkowe za 2016 r w Urzędzie w Polanicy
  28-02-2017
  · ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY REYMONTA W POLANICY-ZDROJU km 0+000 –
  · Opracowanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Polanicy-Zdroju
  · Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  23-02-2017
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.03.2017 r.
  21-02-2017
  · Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  20-02-2017
  · PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  · ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Przebudowa ul. Kościelnej &

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·