Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.11.2017 r.
  Administracja                             Polanica - Zdrój, dnia 21 listopada  2017 r.
  RM.0012.1.12.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r


  Zawiadamiam, że na dzień  28 listopada  2017 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2020 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-11-2017 o godz. 12:55:54


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 97/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1166 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-11-2017 o godz. 14:28:06


  DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRACE REMONTOWE i KONSERWATORSKI
  Administracja
   
   
   
  SZKOLENIE W ZAKRESIE DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA PRACE REMONTOWE i KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH  Wydział Kultury UMWD zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych z Dolnego Śląska na szkolenie, które odbędzie się 5 grudnia 2017 r. o godz. 10.oo we Wrocławiu, ul. Walońska 3-5, piętro I sala konferencyjna nr 122

  Szkolenie dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które przyjął Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 8 listopada 2012 roku w uchwale nr XXVII/788/2012 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

  Udział w szkoleniu należy zgłosić wysyłając Kartę zgłoszenia – Karta do pobrania w załączeniu – na adres a-mail: elwira.walczak@umwd.pl

  W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
  Elwira Walczak, tel. 071 770 43 23

  Karta zgłoszenia na szkolenie >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-11-2017 o godz. 11:45:00


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 21.11.2017 r.
  Administracja

                         Polanica - Zdrój, dnia 16 listopada  2017 r.
  RM.0012.1.11.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  21 listopada  2017 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2180 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-11-2017 o godz. 11:32:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukaci, Kultury, Sportu i Turystyki - 23.11.2017 r.
  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia 10 listopada 2017 r.
  RM.0012.3.7.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  23 listopada 2017  r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2294 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-11-2017 o godz. 14:08:08


  Znaleziono psa!
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 07.11.2017 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa .
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-11-2017 o godz. 11:28:49


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 95/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, należącej do gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1162 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-11-2017 o godz. 15:32:07


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-22.11.2017
  Administracja                 Polanica-Zdrój, dnia 10 listopada 2017  r.
  RM.0012.7.7.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   22 listopada  2017 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2612 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-11-2017 o godz. 14:19:48


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia 8 listopada  2017 r.
  RM.0012.5.9.2017.AC

     OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  16 listopada 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2650 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-11-2017 o godz. 11:05:03


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 14.11.2017 r.
  Administracja

                       Polanica - Zdrój, dnia 8 listopada 2017 r.
  RM.0012.1.10.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
  W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2017 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 14 listopada 2017 r. o godz. 13.00 zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1895 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-11-2017 o godz. 11:00:58


  Z.powyżej 30000-2017: III Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Administracja

  Ogłoszenie nr 611557-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: "Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
   
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu
  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w programy wiejskie.
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi z poprzedniego przetargu >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-11-2017 o godz. 13:33:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publ. wraz z pozostałymi Komisjami
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia 2 listopada  2017 r.
  RM.0012.2.8.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE  2017 R.

  Zawiadamiam, że na dzień  9 listopada 2017 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2683 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 02-11-2017 o godz. 13:29:41


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 89/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1164 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-10-2017 o godz. 15:37:06


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9692 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-10-2017 o godz. 14:46:05


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. L. Kruczkowskiego w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 26/3 (AM–1) o pow. 2 938 m², obręb Sokołówka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00081974/8.

  (Czytaj więcej... | 7545 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-10-2017 o godz. 14:11:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.11.2017 r.
  Administracja

                 Polanica - Zdrój, dnia 27 października  2017 r.
  RM.0012.1.9.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  7 listopada  2017 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2307 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-10-2017 o godz. 12:56:48


  Z.powyżej 30000-2017: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wóz strażacki
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 25.10.2017 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.16.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:

  „Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-10-2017 o godz. 12:14:18


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja z otwarcia ofert - wóz strażacki
  Administracja

  Znak sprawy: AM-ZP.271.16.2017.JZM

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
   

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”

  pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 23-10-2017 o godz. 15:03:49


  Komisje - ogłoszenia: Zmiana godziny rozpoczęcia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 30.10.2017 r.
  Administracja

                  Polanica – Zdrój, dnia 18 października 2017 r.
  RM.0012.4.7.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 r. / ZMIANA/

  (Czytaj więcej... | 2198 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 18-10-2017 o godz. 14:45:26


  Sesje-ogłoszenia: VIII sesja Rady Miejskiej
  Administracja                 Polanica – Zdrój, dnia 17 października 2017 r.
  RM.0002.8.2017.                                                         
  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3709 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 18-10-2017 o godz. 08:37:18


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4837382
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  13-10-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2017)
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 13.10.2017r.
  · Ogłoszenie o przetargu - dostawa - lekki pojazd ratowniczy- OSP
  12-10-2017
  · Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy
  09-10-2017
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów Publicznych - 19.10.2017 r.
  04-10-2017
  · INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  · II zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac remontowych alejek parkowych ....
  · Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki-12.10.2017 r.
  27-09-2017
  · Akcja wystawka
  · Informacja o wyniku naboru

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·