Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa ul. Kościelnej - etap 1
  Administracja

  IT.271.6.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-09-22

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła)
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – odcinek od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy w kierunku schodów zwanych schodami do kościoła, i do ul. Kamiennej.

  (Czytaj więcej... | 6050 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 13:52:58


  Unieważnienie zapytania ofertowego-„Przebudowa ul. Kościelnej – Etap
  Administracja

  IT.271.5.2016TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-09-22
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej – Etap 1 (odcinek od schodów terenowych do schodów zwanych schodami do kościoła) zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 13:46:29


  Znaleziono psa
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 20.09.2016 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono średniej wielkości psa-suczkę.
   POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  W załączeniu zdjęcia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 08:47:06


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialnoś
  Administracja

   

  Polanica-Zdrój, 20.09.2016 r.


  Znak sprawy: AM-ZP.271.11.2016
  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój”.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   pełna treść zawiadomienia >>>> 

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-09-2016 o godz. 13:14:10


  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowedzialnośc
  Administracja

   

  Polanica-Zdrój, 20.09.2016 r.

  Znak sprawy: AM-ZP.271.11.2016
  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój

  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,

  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

   

  dot.: przetargu w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn.: „Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój”.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   pełna treść zawiadomienia >>>>   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-09-2016 o godz. 12:41:17


  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa schodów oraz terenu przy krzyżu
  Administracja

   

  Polanica-Zdrój 2016-09-20


  SN.271.8.2016


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  przebudowa schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu
  na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju


  1. Zamawiający Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka.

  (Czytaj więcej... | 6306 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 20-09-2016 o godz. 15:17:51


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                                 Polanica – Zdrój, dnia 15 września 2016r.
  RM.0012.3.7.2016.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 R.

  Zawiadamiam, że na dzień 23 września 2016 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2311 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-09-2016 o godz. 09:52:10


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                                 Polanica-Zdrój, dnia 9 września 2016 r.

  RM.0012.7.4.2016.AC        


                                                        OGŁOSZENIE
          O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII                              I POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ W  POLANICY-ZDROJU

                                 W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2016  r.

  Zawiadamiam, że na dzień   22 września 2016 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2622 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-09-2016 o godz. 10:43:21


  Komisje-posiedzenia
  Administracja

                                 Polanica – Zdrój, dnia 9 września 2016 r.

  RM.0012.8.2016.AC


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2016 R.

  Zawiadamiam, że na dzień  21  września 2016 r. o godz. 14:00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2224 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-09-2016 o godz. 10:20:07


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2016)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1442 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 09-09-2016 o godz. 15:25:42


  wybór najkorzystniejszej oferty: Operator Teatru w Polanicy-Zdroju.
  Administracja

   

  Polanica-Zdrój, 7.09.2016 r.


  Znak sprawy: AM-ZP.271.10.2016.
  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

  dot.: przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej  w Polanicy-Zdroju.  ZAWIADOMIENIE
   
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   

  pełna treść zawiadomienia >>>>>  

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 07-09-2016 o godz. 15:42:42


  Komisje-ogłoszenia
  Administracja

                                  Polanica – Zdrój, dnia 5 września 2016 r.
  RM.0012.5.10.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 12 września 2016 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 2904 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 06-09-2016 o godz. 11:36:09


  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa ul. Kościelnej - etap 1
  Administracja

  IT.271.5.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-09-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła)
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – odcinek od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy w kierunku schodów zwanych schodami do kościoła, i do ul. Kamiennej.

  (Czytaj więcej... | 6039 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-09-2016 o godz. 13:00:31


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                                   Polanica-Zdrój, dnia 1 września 2016 r.

  RM.0012.7.3.2016.AC        

                                             OGŁOSZENIE
          O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
   I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
                           W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2016  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   14 września 2016 r.   o godz. 16.00 zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 2280 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-09-2016 o godz. 14:54:16


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                                  Polanica - Zdrój, dnia 1 września 2016 r.

  RM.0012.1.14.2016.AC                                              

                       OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
                                      RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
                                            W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 8 września 2016 r. o godz. 12.30 zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 2212 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-09-2016 o godz. 14:42:36


  Komisje - ogloszenia
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 30 sierpnia 2016 r.
  RM.0012.4.6.2016.AC

                                                                   OGŁOSZENIE
                         O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
                                               RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
                                                     W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2016 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 14 września 2016 r.o godz. 1430 zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 3191 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 31-08-2016 o godz. 15:21:21


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z: zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², działki nr 90/13 (AM–2) o pow. 7 m² i działki nr 91/14 (AM–2) o pow. 16 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 8415 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-08-2016 o godz. 14:41:52


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 11 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 2617/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 10340 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 31-08-2016 o godz. 14:21:52


  Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie majątki otaz OC Gminy Polanica-Zdrój
  Administracja
   
   
   AM-ZP.271.11.2016.JZM
   
   
  POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 9/2015 R. BURMISTRZA MIASTA POLANICA-ZDRÓJ Z DNIA 29.01.2015 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ DO 30.000,00 EURO.

      

  ZAMÓWIENIA
   
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej
  Gminy Polanica-Zdrój.


  ZAMAWIAJĄCY:

  Gmina Polanica-Zdrój  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, Adres Zamawiającego: Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój.

  treść zapytania ofertowego + zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 >>>>   
  załącznik nr 8  >>>>
  załącznik nr 9   >>>>  

  pytania i odpowiedzi z 2.09.2016 r.   >>>> 

  zmiana treści zapytania ofertowego - zmian terminu >>>>

  pytania i odpowiedzi z 5.09.2016 r. I   >>>>

  pytania i odpowiedzi z 5.09.2016 r. II   >>>>

  poprawiony załacznik nr 1 - specyfikacja techniczna   >>>>

  poprawiony załącznik nr 2  - formukarz ofertowy   >>>>

  poprawione załaczniki nr 4 i 5 umowy dla części 1(A) i 2(B)  >>>>

  załacznik nr 10 >>>>

  załacznik nr 11 >>>>

  załacznik nr 12 >>>>

  załacznik nr 13 >>>>

  załacznik nr 14 >>>>

  odpowiedzi z dnia 9.09.2016 r >>>>

   zmiana terminu składania ofert >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 12.09.2016 >>>>

   informacja z dnia 15.09.2016 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 31-08-2016 o godz. 13:20:12


  Zapytanie ofertowe: Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińkiej w Pol
  Administracja
  Polanica-Zdrój, dnia 23.08.2016 r.


  AM-ZP.271.10.2016.JZM

  ZAPYTANIE OFERTOWE

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na: Operator Teatru Zdrojowego im. Mieczysławy Ćwiklińskiej  w Polanicy-Zdroju.

  Niniejsze postępowanie zostaje ogłoszone na podstawie Zarządzenia nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanicy-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia  regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30.000,00 euro.


  treść zapytania ofertowego+ zał. nr 1, 2, 3, 4, 5 >>>>
  załącznik nr 6 >>>>
  załącznik nr 7 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 24-08-2016 o godz. 14:53:02


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4406404
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  24-08-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  23-08-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  22-08-2016
  · Sesje - ogłoszenia: VI Sesja 29.08.2016 r.
  19-08-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 72/2016)
  18-08-2016
  · Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KR 22.08.2016 r.
  12-08-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 70/2016)
  05-08-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 68/2016)
  04-08-2016
  · Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KBiFP 24.08.2016 r.
  03-08-2016
  · Znaleziono psa!!!
  02-08-2016
  · Posiedzenie KUEiPS 18.08.2016 r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·