Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Informacja Burmistrza Miasta o zarządzonych konsultacjach
  Administracja

   

  I  N  F  O  R  M  A  C  J  A  


  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 15 listopada  2016  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14).

  W celu zgłaszania wniosków i uwag  - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  Projekt Zarządzenia >>>>
  Zarządzenie Nr 90/2016 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-10-2016 o godz. 15:55:31


  Informacja Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka o inwentaryzacji dzików
  Administracja
  Informacja Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka o inwentaryzacji dzików w dniu 22.10.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-10-2016 o godz. 10:22:52


  Sesje-ogłoszenia
  Administracja                         Polanica – Zdrój, dnia 20 października 2016 r.
  RM.0002.8.2016                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ  VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 6520 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-10-2016 o godz. 13:45:50


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 89/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1318 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-10-2016 o godz. 16:20:54


  Komisje-ogłoszenia
  Administracja

                          Polanica-Zdrój, dnia 18 października 2016 r.
  RM.0012.7.5.2016.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LISTOPADZIE  2016  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   9 listopada 2016 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2485 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-10-2016 o godz. 14:11:03


  Komisje - ogłoszenia - zmiany
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia  13 października 2016 r.
  RM.0012.2.9.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2016 R.


  Zawiadamiam, że  nastąpiła zmiana formy posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2016 r.:

  (Czytaj więcej... | 1966 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-10-2016 o godz. 15:00:56


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z dnia 04.10.2016 r.

  Treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-10-2016 o godz. 13:39:16


  Komisje - ogłoszenia - zmiana terminu
  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia  11 października 2016 r.
  RM.0012.5.11.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r.

  (Czytaj więcej... | 2615 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 11-10-2016 o godz. 13:28:25


  Komisje-ogłoszenia
  Administracja

                          Polanica – Zdrój, dnia 11 października 2016 r.
  RM.0012.2.9.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2016 R.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19  października  2016 r. o godz. 14:30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2224 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 11-10-2016 o godz. 13:21:39


  Informacja o wyborze oferty - przebudowa schodów terenowych
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 2016-10-10
  SN.271.9.2016

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na wykonanie zadania pn. przebudowa schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, wybrana została oferta firmy „DAR-KOP” Firma Usługowo Handlowa Dariusz Chrobociński, Wambierzyce, ul. Wiejska 59, 57-420 Radków.

  Protokół udzielenia zamówienia
  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-10-2016 o godz. 15:27:55


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. K.I. Gałczyńskiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:

  (Czytaj więcej... | 8294 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-10-2016 o godz. 14:00:30


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 7 października 2016 r.
  RM.0012.5.11.2016.AC

      OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 17  października 2016 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3202 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-10-2016 o godz. 13:09:13


  Komisje-ogłoszenia
  Administracja

                            Polanica – Zdrój, dnia 5 października 2016 r.
  RM.0012.3.8.2016.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU

                              W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2016 R.

  Zawiadamiam, że na dzień 12 października  2016 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2976 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-10-2016 o godz. 14:54:56


  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa ul. Kościelnej - etap 1
  Administracja IT.271.7.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-10-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła)
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – odcinek od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy w kierunku schodów zwanych schodami do kościoła, i do ul. Kamiennej.

  (Czytaj więcej... | 8862 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-10-2016 o godz. 08:08:20


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 84/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1165 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-09-2016 o godz. 16:28:58


  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa schodów oraz terenu przy krzyżu
  Administracja

   

  Polanica-Zdrój 2016-09-30


  SN.271.9.2016


  ZAPYTANIE OFERTOWE

  przebudowa schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu
  na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju


  1. Zamawiający Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę schodów terenowych oraz terenu przy krzyżu na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka.

  (Czytaj więcej... | 6496 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-09-2016 o godz. 13:39:46


  Sesje - ogłoszenia
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia 27 września 2016 r.

  RM.0002.7.2016                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI NADZWYCZAJNEJ


  DNIA 30 WRZEŚNIA  2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ NADZWYCZAJNA  VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2500 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-09-2016 o godz. 15:07:36


  ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa ul. Kościelnej - etap 1
  Administracja

  IT.271.6.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-09-22

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych CORSO do schodów zwanych schodami do kościoła)
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościelnej w Polanicy-Zdroju – odcinek od schodów terenowych CORSO, wzdłuż skarpy w kierunku schodów zwanych schodami do kościoła, i do ul. Kamiennej.

  (Czytaj więcej... | 6050 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 13:52:58


  Unieważnienie zapytania ofertowego-„Przebudowa ul. Kościelnej – Etap
  Administracja

  IT.271.5.2016TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-09-22
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej – Etap 1 (odcinek od schodów terenowych do schodów zwanych schodami do kościoła) zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 13:46:29


  Znaleziono psa
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 20.09.2016 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono średniej wielkości psa-suczkę.
   POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  W załączeniu zdjęcia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 22-09-2016 o godz. 08:47:06


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4432709
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  21-09-2016
  · Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialnoś
  · Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowedzialnośc
  20-09-2016
  · ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa schodów oraz terenu przy krzyżu
  16-09-2016
  · Komisje - ogłoszenia
  12-09-2016
  · Komisje - ogłoszenia
  · Komisje-posiedzenia
  09-09-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2016)
  07-09-2016
  · wybór najkorzystniejszej oferty: Operator Teatru w Polanicy-Zdroju.
  06-09-2016
  · Komisje-ogłoszenia
  05-09-2016
  · ZAPYTANIE OFERTOWE: Przebudowa ul. Kościelnej - etap 1

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·