Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe-nadzór inwestorski dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: R
  Administracja

  IT.271.9.2017                                                                              Polanica-Zdrój 2017-05-25

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

  Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr nr 91/18, 96/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 98/15, 98/14, 100/9, 96/3 obręb Centrum w Polanicy-Zdroju.


  Pełna treść ogłoszenia >>>>
  Załączniki (Formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób).pdf >>>>
  Załączniki (Formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób).doc >>>>
  Wzór umowy >>>>

   

   

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 29-05-2017 o godz. 14:27:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turtystyki-9.06.2017 r.
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia 29 maja 2017 r.
  RM.0012.3.4.2017.AC                                    

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  CZERWCU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  9 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3250 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-05-2017 o godz. 13:16:05


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

  AM-ZP.271.10.2017.JZM


  Ogłoszenie nr 519076-N-2017 z dnia 2017-05-26 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


  pełna treść ogłoszenia BZP >>>>
  SIWZ >>>>
  Załączniki nr 1-12  >>>>
  Załączniki nr 8  >>>>

  Załącznik nr 13
  projekt budowlany
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  projekt wykonawczy
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  STWiOR >>>>
  Karty produktu >>>>
   

   

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-05-2017 o godz. 14:56:21


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju

  AM-ZP.271.9.2017.JZM
  Ogłoszenie nr 517589-N-2017 z dnia 2017-05-25 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak

  Nazwa projektu lub programu

  Fundusze Europejskie Program Regionalny RPOWD-2014-2020 działanie 6.3.1

  Pełna treść ogłoszenia  >>>>     
  SIWZ >>>>  
  zmiana SIWZ z dnia 29.05.2017 >>>> 
  załączniki od 1-11 >>>>   
  załącznik nr 8 - wzór umowy >>>>   
  załącznik nr 12 - przedmiary robót
  -przedmiar instalacja sanitarna >>>>  
  -przedmiar roborty budowlane >>>>  
  -przedmiar instalacja elektryczna >>>>   
  -przedmiar technologia fontanny >>>>  
  załącznik nr 13  - dokumetacja budowlana
  -projket budowlano - wykonawczy   
  - branża architektoniczna >>>> 
  - branża elektryczna >>>>  
  - branża konstrukcyjna >>>> 
  - branża sanitarna >>>>  
  - pliki pomocnicze >>>>   
  - cały projekt PDF >>>>  
  STWiOR >>>>  
  Projekt fontanny  
  - rysunki >>>> 
  - karty chemii i atesty >>>>  
  - karty produktu >>>>  
  - opis technologii fontanny >>>> 
  --------------------------------------------
  - pytania i odpowiedzi z dnia29.05.2017 >>>> 

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 25-05-2017 o godz. 14:56:46


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu:-Projekt Kanalizacja deszczowa-Polanica-Zdrój
  Administracja

  Ogłoszenie nr 86593 - 2017 z dnia 2017-05-23 r

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIE DOTYCZY:
  Ogłoszenia o zamówieniu
  INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 510312
  Data: 17/05/2017

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP >>>>

  wyjaśnienia  >>>>

  zmiana treści załącznika nr 8  - umowy  >>>>  

  Ogłoszenie nr 510312-N-2017 z dnia 2017-05-17 r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

   

  Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji deszczowej, której zadaniem będzie rozwiązanie istniejących problemów z wodami opadowymi i ich prawidłowym zagospodarowaniem na terenie m. Polanica-Zdrój”. w ramach zadania Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polanica-Zdrój w zakresie zabezpieczenia obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami”.


  pełna treść ogłoszenia >>>>  
  SIWZ >>>>   
  załączniki 1-7A  >>>> 
  projekt umowy >>>>  
  załączniki graficzne  >>>>

  pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2017 >>>>

  ------------------------------------------------------

  informacja z sesji otwarcia ofert  >>>>  

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 17-05-2017 o godz. 13:11:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 17.05.2017 r.
  Administracja

                                   Polanica - Zdrój, dnia 12 maja 2017 r.
  RM.0012.1.5.2017.AC                                             

     OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  17 maja 2017 r. o godz. 10.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:              
   

  (Czytaj więcej... | 3632 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-05-2017 o godz. 10:54:56


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-2
  Administracja

                                Polanica – Zdrój, dnia  11 maja  2017 r.
  RM.0012.5.5.2017.AC

     OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  22 maja 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2973 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-05-2017 o godz. 10:45:35


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 43/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1390 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 10-05-2017 o godz. 14:07:42


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczys
  Administracja  IT.271.8.2017                                                                                              Polanica-Zdrój 2017-05-09

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Szalejowie Górnym, działka nr 800, obręb Szalejów Górny, jednostka ewidencyjna Kłodzko – w zakresie robót budowlanych w branży sanitarnej i elektrycznej i AKPiA

  Nazwa zadania wg wniosku o dofinansowanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym”

  Pełna treść zapytania >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .pdf
  >>>>
  Załączniki (formularz ofertowy, wykaz wykonanych usług, wykaz osób) .doc >>>>
  Wzór umowy >>>>

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-05-2017 o godz. 13:34:09


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-24.05.2017 r.
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 10 maja  2017 r.
  RM.0012.2.4.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2017 R.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  24 maja  2017 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2345 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-05-2017 o godz. 13:28:39


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie przetargu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym
   
   

  Polanica-Zdrój, dnia 26.05.2017 r.

  AM-ZP.271.7.2017.JZM

  Zamawiający : Gmina Miejska Polanica-Zdrój
  57-320 Polanica-Zdrój , ul. Jarosława Dąbrowskiego 3
  tel. (+48-74) 868-06-00 fax.(+48-74) 868-10-46,
  http://bip.polanica.pl, e-mail: um@polanica.pl

   

  OGŁOSZENIE
  o unieważnieniu postępowania - roboty budowlane 

   
  pełna treść ogłoszenia  >>>>  
   
  Ogłoszenie nr 503872-N-2017 z dnia 2017-05-09 r.

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym
   
  pełna treść ogłoszenia BZP >>>>
  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia >>>> 
  SIWZ 
  >>>>
  Załączniki od 1 do 12  >>>>
  Załacznik nr 7B >>>>
  Załacznik nr 13
  projekt budowlany
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  projekt wykonawczy
  -branża elektryczna >>>>
  -branża sanitarna >>>>
  STWiOR >>>>
  Karty produktu >>>>
  Pytania i odpowiedzi >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 09-05-2017 o godz. 14:30:17


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9103 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-05-2017 o godz. 14:22:46


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju przy ul. B. Głowackiego oraz A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 387/3 (AM–2) o pow. 3 052 m², obręb Nowy Wielisław, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00084283/8,
  2) 387/4 (AM–2) o pow. 2 997 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084285/2,
  3) 387/5 (AM–2) o pow. 2 850 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084287/6,
  4) 387/6 (AM–2) o pow. 2 615 m², obręb Nowy Wielisław, KW nr SW1K/00084289/0,
  5) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087863/9.

  (Czytaj więcej... | 9875 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-05-2017 o godz. 14:07:53


  Informacja
  W DNIU  2 MAJA 2017 r. PRZEWODNICZĄCY  RADY MIEJSKIEJ  NIE  BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  MIESZKAŃCÓW  W  RAMACH  SKARG, WNIOSKÓW I POSTULATÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 02-05-2017 o godz. 11:24:23


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe: „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów̶
  Administracja  Gmina Polanica–Zdrój                                                             Polanica – Zdrój, dn. 27.04.2017 r.
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Operator turnieju Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 9227 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-04-2017 o godz. 15:48:07


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-16.05.2017r.
  Administracja

                                 Polanica-Zdrój, dnia 25 kwietnia 2017  r.
  RM.0012.7.4.2017.AC        

    OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MAJU  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   16 maja  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2327 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 26-04-2017 o godz. 10:06:10


  Zam. do 30000 - 2017: Zaproszenie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Zakwaterowanie wraz z wyżyw
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 25.04.2017 r.

  Gmina Polanica–Zdrój                                                       
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2017.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem i napojami uczestników turnieju
  Kłodzki Tour tenisowy juniorów”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 7745 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-04-2017 o godz. 15:48:19


  Z.powyżej 30000-2017: Informacja o wyborze oferty - Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i
  Administracja  Polanica-Zdrój dnia 25.04.2017 r.


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Nazwa zamówienia: „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie miasta Polanica Zdrój”.

  Zamawiający, Gmina Polanica-Zdrój działając na mocy art. 92 ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych” (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze zm.), zwany dalej ustawą Pzp zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy - FIRMA OGÓLNO BUDOWLANA Robert Matyszczyk, 57- 431 Wolibórz 90/2.

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-04-2017 o godz. 13:24:43


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 37/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1449 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-04-2017 o godz. 13:18:53


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 27.04.2017r.
  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia 21 kwietnia 2017 r.
  RM.0012.3.3.2017.AC                    

                                                          OGŁOSZENIE

  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU KWIETNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  27 kwietnia 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3505 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-04-2017 o godz. 11:44:42


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4646443
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  20-04-2017
  · IV sesja Rady Miejskiej - 28.04.2017 r.
  12-04-2017
  · Informacja z otwarcia ofert-Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i ch
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego 2
  · KURSY JĘZYKA POLSKIEGO I ADAPTACYJNE DLA REPATRIANTÓW
  05-04-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 26/2017)
  04-04-2017
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 19.04.2017r.
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.04.2017 r.
  28-03-2017
  · Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników masy bitumicznej na
  24-03-2017
  · Kotki do adopcji!!!
  21-03-2017
  · Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Kościelnej

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·