Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2017)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1488 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-09-2017 o godz. 15:47:00


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 18.09.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-09-2017 o godz. 14:01:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.09.2017 r.
  Administracja

                            Polanica - Zdrój, dnia 19 września 2017 r.
  RM.0012.1.8.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  27 września 2017 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 4313 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-09-2017 o godz. 13:32:49


  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku
  Administracja

  IT.271.12.2017.TP                                                                  Polanica-Zdrój 2017-09-18

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku Różaneczników i Parku Józefa w Polanicy-Zdroju

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych z kruszywa mineralnego w parku „Różaneczników” i w parku „Józefa” w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia:
  Remont alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego polegający na:

  (Czytaj więcej... | 7282 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-09-2017 o godz. 13:49:08


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-28.09.2017 r.
  Administracja
                            Polanica-Zdrój, dnia 15 września 2017  r.
  RM.0012.7.6.2017.AC       
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2017  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   28 września  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2108 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-09-2017 o godz. 13:07:11


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 78/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1420 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 15-09-2017 o godz. 12:38:24


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2017-09-13
  SN.271.5.2017
  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju

  1.    Zamawiający Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem na cmentarzu komunalnym w Polanicy-Zdroju, ul. Kłodzka.

  2.    Tryb udzielenia zamówienia:
  Zarządzenie nr 9/2015 Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień do 30.000,00 euro.
  Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

  (Czytaj więcej... | 4161 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 13-09-2017 o godz. 13:24:33


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-21.09.2017 r.
                                    Polanica – Zdrój, dnia 12 września  2017 r.
  RM.0012.2.6.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH  
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2017 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  21 września  2017 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 2453 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-09-2017 o godz. 14:25:42


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 31.08.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-09-2017 o godz. 10:33:42


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu Dom Sportowca-Polanica-Zdrój
  Administracja

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestuje w obszary wiejskie”

  Ogłoszenie nr 585660-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.
  Numer referencyjny: AM-ZP.271.12.2017.JZM
  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 08-09-2017 o godz. 14:37:29


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -

                                  Polanica – Zdrój, dnia 6 września  2017 r.
  RM.0012.5.8.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 września  2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2741 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-09-2017 o godz. 11:45:02


  Zam. do 30000 - 2017: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU–ETAP 1
  Administracja


  IT.271.11.2017.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2017-09-01

  ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  – ETAP 1

   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 10994 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-09-2017 o godz. 14:09:51


  Sesje-ogłoszenia: Sesja Rady Miejskiej - 13.09.2017
  Administracja

  RM.0002.7.2017.                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI


  DNIA 13 WRZEŚNIA  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ VII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3658 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-09-2017 o godz. 14:52:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 14.09.2017r.
  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia 31 sierpnia 2017 r.
  RM.0012.4.6.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU 
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 14 września 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Komisariatu Policji  w Polanicy – Zdroju  przy ul. Warszawskiej 1.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2783 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 31-08-2017 o godz. 15:27:04


  POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2017/2018
  Administracja

  POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
  na rok szkolny 2017/2018


  Niniejszym informuje się, że uczniowie zamieszkali na terenie Polanicy – Zdroju mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

  Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium, nie może być większa niż 514,- zł netto.

  Wzór wniosku należy pobrać w Urzędzie  Miejskim, pok.  nr  10.

  Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Polanicy – Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, pok. nr 10, tel. 74 86-80-610, e-mail: oswiata@polanica.pl

  Wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 należy składać w Urzędzie Miejskim w Polanicy – Zdroju w terminie do dnia 15 września 2017 roku.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 29-08-2017 o godz. 16:12:39


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1090 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-08-2017 o godz. 16:37:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - 6.09.2017r.
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 24 sierpnia 2017 r.
  RM.0012.3.5.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU WSPÓLNYM
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  WRAZ Z POZOSTAŁYMI KOMISJAMI RADY MIEJSKIEJ
  W POLANICY-ZDROJU W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 6 września 2017 r. o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie wspólne Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2891 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 24-08-2017 o godz. 15:23:09


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr
  Administracja  IT.271.10.2017.TP                                                                         Polanica-Zdrój 2017-08-24


  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie łącznika drogowego pomiędzy ul. Bystrzycka /Lipowa – działka nr 91/18, obręb Centrum w Polanicy-Zdrój.

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie łącznika drogowego usytuowanego pomiędzy ul. Bystrzycka (DEPTAK) – Lipowa w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  1) Wyrównanie istniejącej podbudowy
  2) Uzupełnienie miejscowo istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31 mm do  5 cm,
  3) Wbudowanie krawężnika betonowego o wymiarach 30x15x100 na ławie betonowej,
  4) Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o gr. 8 cm w kolorze szarym
  5) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31 mm gr. 10 cm.
  Projekt zagospodarowania – Załącznik nr 3

  (Czytaj więcej... | 4248 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-08-2017 o godz. 14:50:12


  Informacja o wyniku konsultacji społecznych
  Administracja

  Informacja o wyniku konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy (drodze wewnętrznej)
  >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-08-2017 o godz. 15:27:28


  Nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. Architektury Miejskiej i Zamówień
  Administracja

   

   

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

  OGŁASZA NABÓR
  na samodzielne stanowisko urzędnicze
  do spraw Architektury Miejskiej i Zamówień Publicznych

  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 16-08-2017 o godz. 10:29:21


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4757731
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  11-08-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 71 i 72/2017)
  · Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  · Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  07-08-2017
  · OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 10 lipca 2017 r.
  03-08-2017
  · Informacja o wyniku przetargu
  26-07-2017
  · Informacja o wyniku przetargu
  25-07-2017
  · Obwieszczenie - zmiana SUiKZP
  21-07-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64/2017)
  18-07-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta - konsultacje społeczne

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·