Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory samorządowe 2018
  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 21 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r. - ZMIANY

  (Czytaj więcej... | 2341 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-09-2018 o godz. 13:44:57


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (przetarg chodnik)
  Administracja

  AM-ZP.271.22.2018

  Przetarg nieograniczony na zamówienie pod nazwą:

  "Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Polanicy-Zdroju"

   

  (Czytaj więcej... | 617 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 21-09-2018 o godz. 09:52:03


  Posiedzenie Komisji Ststutowej - 27.09.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 20 września 2018 r.
  RM.0012.6.4.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  27 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2349 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-09-2018 o godz. 14:51:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagpospodarowania PRzestrzennego
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 19 września  2018 r.
  RM.0012.5.9.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  1 października 2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2944 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-09-2018 o godz. 10:00:16


  Nabór na wolne stanowisko Kasjer
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 17 września 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 29 października 2018 r. samodzielne stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju
   
  Kasjer


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-09-2018 o godz. 14:34:34


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 84/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1105 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-09-2018 o godz. 14:07:43


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki-26.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 13 września  2018 r.
  RM.0012.3.6.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  26 września 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2196 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-09-2018 o godz. 10:30:40


  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-09-2018 o godz. 09:56:35


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 82/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1443 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-09-2018 o godz. 14:31:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji bezpieczęństwa Publicznego-17.09.2018r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  10 września 2018 r.
  RM.0012.4.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 19 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2229 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-09-2018 o godz. 12:51:41


  Posiedzenie Komisji Statutowej-17.09.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 10 września 2018 r.
  RM.0012.6.3.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  17 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2234 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-09-2018 o godz. 12:48:32


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 77/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1414 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-09-2018 o godz. 14:47:53


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 12.09.2018r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia  5 września 2018 r.
  RM.0012.2.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ
  Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  12 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2670 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-09-2018 o godz. 13:18:35


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - chodnik ul. Warszawska
  Administracja

  PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. WARSZAWSKIEJ

  w POLANICY-ZDROJU

  Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  612667-N-2018 w dniu 04.09.2018r.

  Nr sprawy: AM-ZP.271.22.2018 

  Pytania i odpowiedzi >>>>  - dodano dnia 17.09.2018 r.

  (Czytaj więcej... | 2520 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-09-2018 o godz. 15:00:27


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji statutowej - 7.09.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 31 sierpnia 2018 r.
  RM.0012.6.2.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  7 września 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2518 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 31-08-2018 o godz. 14:25:53


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Ochrony Środowiska
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju:
   
  ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

  (Czytaj więcej... | 810 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-08-2018 o godz. 12:06:28


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 21.08.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 29-08-2018 o godz. 12:36:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-3
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 28 sierpnia  2018 r.
  RM.0012.5.8.2018
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU WRZEŚNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  3 września 2018 r.   o godz. 13.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3469 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-08-2018 o godz. 14:44:04


  Sesje-ogłoszenia: X sesja Rady Miejskiej
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 23 sierpnia 2018 r.
  RM.0002.10.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 30  sierpnia 2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  X  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3430 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-08-2018 o godz. 12:05:40


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM.ZP.271.19.2018

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  przetarg V

   

   

  (Czytaj więcej... | 768 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 17-08-2018 o godz. 08:41:56


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5143003
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje

  Archiwum
  14-08-2018
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  13-08-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -20.08.2018 r.
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16.08.2018 r.
  09-08-2018
  · Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  · Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - „Zakwaterowanie i wyżywi
  06-08-2018
  · Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu
  03-08-2018
  · Nabór na wolne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  02-08-2018
  · Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  30-07-2018
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 4 Doliny (przetarg V)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·