Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE - 4 DOLINY

  OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  4 DOLINY - INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE RUCH ZMOTORYZOWANYCH
  W CENTRACH MIAST
  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

  (Czytaj więcej... | 2350 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-02-2018 o godz. 11:29:26


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 26/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości lokalowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1797 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 14-02-2018 o godz. 14:48:38


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O VI RZETARGU NIEOGRANICZONYM "Dom Sportowca"
  Administracja

  BUDOWA BUDYNKU SOCJALNO - BIUROWEGO "DOM SPORTOWCA" - przetarg VI

  Roboty budowlane

  Zamówienie dotyczy Projektu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejkich: Europa inwestuje w programy wiejskie.

  (Czytaj więcej... | 1355 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-02-2018 o godz. 15:52:48


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - przetarg V "Dom Sportowca"
  Administracja

  Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa budynku socjalno-biurowego "DOM SPORTOWCA" - przetarg V

  Na podstawie art. 93 ust.1 pkt Prawa Zamówień Publicznych Gmina Polanica-Zdrój unieważnia postępowanie przetargowe jak wyżej.

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-02-2018 o godz. 15:25:26


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-przetarg V
  Administracja

  Dotyczy V przetargu nieograniczonego na zamówienie: pn.: Budowa budynku socjalno-biurowego "Dom Sportowca"

  W dniu 09.02.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 09-02-2018 o godz. 15:19:40


  Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie : rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na w
  Administracja   
  ZARZĄDZENIE Nr 25/2018

  Burmistrza Miasta Polanica- Zdrój

  z dnia 09 lutego 2018 roku


  w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku

  pełna treść Zarządzenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-02-2018 o godz. 15:15:24


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komis Rewizyjnej -13.02.2018 r.
  Administracja                            Polanica - Zdrój, dnia 9 lutego  2018 r.
  RM.0012.1.3.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  13 lutego  2018 r. o godz. 12.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2188 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-02-2018 o godz. 14:58:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -22.02.2018 r.
  Administracja                            Polanica-Zdrój, dnia 7 lutego 2018  r.
  RM.0012.7.2.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018  r.

  Zawiadamiam, że na dzień   22 lutego  2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3392 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-02-2018 o godz. 14:12:38


  Zanleziono psy!!!
  Administracja
  ZNALEZIONO DWA PSY!

  W dniu 06.02.2018 r. na terenie Polanicy-Zdroju w rejonie ul. Broniewskiego znaleziono dwa psy!!! 

  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIELE LUB OSOBY CHĘTNE DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52,  607 990 302,  607 990 304

  Zdjęcia - pies 1 >>>>
  Zdjęcia - pies 2 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 08-02-2018 o godz. 12:48:00


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 24/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1769 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-02-2018 o godz. 14:58:24


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-23.02.2018r.
  Administracja

                            Polanica – Zdrój, dnia   7 lutego  2018 r.
  RM.0012.4.2.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 23 lutego 2018 r. o godz.14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej 24.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2231 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-02-2018 o godz. 14:02:30


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 5 lutego  2018 r.
  RM.0012.5.2.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  19 lutego 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2598 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-02-2018 o godz. 15:22:04


  Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!
  Administracja

  Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

  Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

   Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda. PLAKAT

  (Czytaj więcej... | 17428 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 05-02-2018 o godz. 14:39:04


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 20/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1316 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 02-02-2018 o godz. 15:46:38


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  Administracja

  Ogłoszenie nr 513267-N-2018 z dnia 02.02.2018r.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Wykonanie remontów cząstowych nawierzchni dróg i chodników z masy bitumicznej na terenie Gminy Polanica - Zdrój

   

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

  (Czytaj więcej... | 1109 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 02-02-2018 o godz. 12:35:55


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 24.01.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 01-02-2018 o godz. 12:30:34


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 6.02.2018 r.
  Administracja

                           Polanica - Zdrój, dnia 1 lutego  2018 r.

  RM.0012.1.2.2018                                           

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LUTYM  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  6 lutego  2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2225 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-02-2018 o godz. 11:37:34


  Z.powyżej 30000-2018: V OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  Administracja

  Ogłoszenie nr 509749-N-2018 z dnia 2018-01-25 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Budowa budynku socjalno-biurowego DOM SPORTOWCA
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  TAK

  Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszrów Wiejskich: Europa Inwestuje w Programy wiejskie.

  (Czytaj więcej... | 1661 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 25-01-2018 o godz. 10:07:51


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 10)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Dębowej 16 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 302/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 12188 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-01-2018 o godz. 09:21:26


  Sesje-ogłoszenia: II sesja Rady Miejskiej - 01.02.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 23 stycznia 2018 r.
  RM.0002.2.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI
   
  DNIA 1  LUTEGO  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  II  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 2947 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-01-2018 o godz. 12:54:49


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4939213
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  22-01-2018
  · Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Dom Sportowca (IV przetarg)
  · INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - DOM SPORTOWCA (IV przetarg)
  19-01-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 14/2018)
  · Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. wymiaru podatków
  18-01-2018
  · Dofinansowanie na likiwdację AZBESTU!!!
  16-01-2018
  · I sesja nadzwyczajna - 17.01.2018 r.
  11-01-2018
  · Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  · Otwarty konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w ramach gminnego pr
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-17.01.2018 r.
  10-01-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego-19.01.2018

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·