Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe
  Rada Miejska
  Wykazy głosowań
  Przewodniczący Rady
  Komisje Rady Miejskiej 
  Burmistrz Miasta
  Organizacja Urzędu
  Jednostki organizacyjne
  Oświadczenia majątkowe
  Sprawozdania-Burmistrz
  Spr.Burmistrza dot.NGO
  Sprawozdania-Rada M.
  Spr. z konsultacji społ.
  Przyjm. Interesantów
  Interpelacje i odpowiedzi


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017

  powyżej 30000 EURO 
   - rok 2019
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  Informacje

  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 2019

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.
   
  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW
   
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl
  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP/polanica/skrytka

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Nr 75/2018 z 4 września 2018 roku w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT  >>>>

  Od dnia 11.01.2019 r. zmiana godzin urzędowania:

  Godziny urzędowania: 
  od poniedziałku do wtorku godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

  środa: od 7.30 do 17.00

  czwartek: od 7.30 do 15.30

  piatek: od 7.30 do 14.00

   

  Za zimowe utrzymanie jezdni i chodników gminnych odpowiedzialny jest:

  Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju sp. z o.o.

  ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój

  tel. 74 865 17 80

  Oddział Oczyszczania Miasta

  Kierownik Oddziału

  kom. 605 427 732

  infolinia:

  801 177 207


  Uchwała antysmogowa dla Polanicy-Zdroju

  Od 1 lipca 2018 zaczynają obowiązywać niektóre zapisy uchwały antysmogowej. Jej celem jest poprawa jakości powietrza w Polanicy-Zdroju. Zapoznaj się z naszym poradnikiem i zobacz, czy jej postanowienia ciebie dotyczą.

  pełna treść informacji >>>>


  Użytkowanie wieczyste - ZMIANY

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

  Informacja >>>>
  Ustawa >>>>


  Zam. do 30000 - 2019: REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  IT.271.1.2019.TP                                                                               Polanica-Zdrój 2019-02-12

   
  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU
   
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza Miastaa Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 19798 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-02-2019 o godz. 14:00:29


  Informacja o wyniku naboru Straż Miesjka
  Administracja
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego 
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju
   
  pełna treść >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-02-2019 o godz. 13:41:04


  Informacja o wyniku naboru stanowiska ds. Kontroli Podatków i Opłat Lokalnych
  Administracja
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:

  ds. Kontroli Podatków i Opłat Lokalnych
   
  pełna treść >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-02-2019 o godz. 11:19:35


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego -20.02.2019 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 8 lutego 2019 r.
  RM.0012.3.2.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  BUDŻETU  I  MIENIA KOMUNALNEGO  
  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU  
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2019 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  20 lutego  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2301 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-02-2019 o godz. 13:44:25


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 14/2019)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego nr 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1582 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 08-02-2019 o godz. 12:15:43


  Nabór na wolne stanowisko obsługi
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dn. 07 lutego 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od dnia 26 lutego stanowisko
   
  stanowisko obsługi - sprzątaczki


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 07-02-2019 o godz. 13:45:42


  Nabór na wolne stanowisko Kierownika Referatu Technicznego
  Administracja
  Polanica - Zdrój, dn. 06 lutego 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
   
  Kierownika Referatu Technicznego, Rozwoju i Mienia Komunalnego


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-02-2019 o godz. 14:02:49


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja o wyborze oferty
  Administracja
   
   
   
  Polanica - Zdrój, dn. 01.02.2019 r.

  SN.271.2.2019
   
  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza komunalnego przy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju oraz prowadzenie spraw związanych z pochówkiem zmarłych w okresie od  01.02.2019 r. do 31.12.2020 r.” wybrana została oferta firmy:

  Zakład Pogrzebowy „CONCORDIA” s.c.
  Renata Urbaniak, Klaudia Wala

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-02-2019 o godz. 14:59:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki - 13.02.2019 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 5 lutego  2019 r.
  RM.0012.4.2.2019

   
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  LUTYM 2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  13 lutego 2019 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 23.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2431 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-02-2019 o godz. 12:44:11


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja z otwarcia ofert - projekt przebudowy ul. Kłodzkiej
  Administracja

  IT.271.2.2019TP

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  Dotyczy: zapytania ofertowego pod nazwą: "na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju"

  (Czytaj więcej... | 482 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-02-2019 o godz. 11:49:11


  Zam. do 30000 - 2019: Informacja z otwarcia ofert projekt przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dn. 31.01.2019 r.

  IT.271.2.2019TP

  Zapytanie ofertowe pod nazwą:

  "na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy-Zdroju (dr. 388) na odcinku od ul. Warszawskiej – Wojska Polskiego do ul. Tranzytowej w Polanicy-Zdroju"

  Informacja z otwarcia ofert

  (Czytaj więcej... | 659 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2019 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-02-2019 o godz. 11:36:32


  Nabór na wolne stanowisko ds. Infrastruktury i Mienia
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 30 stycznia 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne stanowisko pracy
   
  do spraw Infrastruktury i Mienia


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-02-2019 o godz. 11:27:51


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-04.02.2019 r.
  Administracja

  Polanica - Zdrój, dnia 31 stycznia 2019 r.
  RM.0012.1.1.2019                                            

   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  LUTYM 2019 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień  4 lutego 2019 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2664 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 31-01-2019 o godz. 13:56:42


  Wyprawka od Burmistrza Miasta
  Administracja
   
   
  Od stycznia 2019 r. każdy nowo narodzony mieszkaniec (lub nowo narodzona mieszkanka) Polanicy-Zdroju otrzyma, w Urzędzie Stanu Cywilnego, wyprawkę od Burmistrza Miasta. Będzie to koszulka z napisem: "Jestem z Polanicy", brelok w kształcie czterolistnej koniczynki oraz List Gratulacyjny dla Rodziców. Rodzic/ rodzice sami zgłaszają się po wyprawkę, która należy się każdemu noworodkowi mieszkającemu w Polanicy-Zdroju, bez względu na miejsce urodzenia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 31-01-2019 o godz. 07:50:43


  e-PIT informacja dla mieszkańców
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 29-01-2019 o godz. 15:37:52


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych - 06.02.2019
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 29 stycznia 2019 r.
  RM.0012.5.2.2019

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU    KOMISJI  UZDROWISKOWEJ I SPRAW SPOŁECZNYCH
   RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU  LUTYM  2019 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  6 lutego  2019  r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2358 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-01-2019 o godz. 15:28:11


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych
  Administracja
   
   
   
   
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:

  ds. Pozyskiwania środków zewnętrznych
   
  pełna treść >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 29-01-2019 o godz. 11:41:49


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Administracja

  Zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2019 r. nr WR.ZUZ.4.421.8.2019.AK o wszczęciu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie postępowania administracyjnego

  (Czytaj więcej... | 337 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-01-2019 o godz. 13:36:35


  Sesje-ogłoszenia: I sesja Rady Miejskiej w 2019 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 22 stycznia 2019 r.

  RM.0002.1.2019                                                      
   
  OGŁOSZENIE O SESJI
   
  DNIA 30 stycznia 2019 r. o godz. 1400  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  I SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU KADENCJI 2018-2023, w roku 2019.
   
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 4732 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-01-2019 o godz. 14:13:57


  Nabór na wolne stanowisko w Straży Miejskiej
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 18 stycznia 2019 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne stanowisko pracy
   
  w Straży Miejskiej


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-01-2019 o godz. 13:39:59


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Cmentarz komunalny


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5427309
  odsłon strony od Czerwca 2003

  BIP - informacje

  Archiwum
  18-01-2019
  · Utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym terenu cmentarza
  · Wykonywanie prac na terenach lasów komunalnych
  · Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  17-01-2019
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  16-01-2019
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2019)
  15-01-2019
  · Projekt przebudowy ul. Kłodzkiej w Polanicy - Zdroju
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej i Spraw Społecznych-23.01.2019 r.
  14-01-2019
  · Otwarty konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego
  11-01-2019
  · Nabór na wolne stanowiska ds. Kontroli Podatków i Opłat Lokalnych
  10-01-2019
  · REMONT POMIESZCZEŃ OPS W POLANICY-ZDROJU

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·