Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  WYBORY

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komiusji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej 26.01.2017
  Administracja

                              Polanica-Zdrój, dnia 20 stycznia 2017  r.
  RM.0012.7.1.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  STYCZNIU 2017  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   26 stycznia 2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2267 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-01-2017 o godz. 12:12:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 19.01.2017
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia 13 stycznia 2017 r.
  RM.0012.3.1.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU STYCZNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 stycznia 2017 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2437 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-01-2017 o godz. 09:53:37


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 24.02.2017 r.
  Administracja

                        Polanica – Zdrój, dnia   12 stycznia 2017 r.
  RM.0012.4.1.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 24  stycznia 2017 r.    o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1986 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-01-2017 o godz. 15:15:58


  Sesje-ogłoszenia: I Sesja Rady Miejskiej - 17.01.2017 r.
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 10 stycznia 2017 r.
  RM.0002.1.2017                                                         
  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 17 STYCZNIA 2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3  ODBĘDZIE SIĘ  I  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU W  2017 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3190 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-01-2017 o godz. 12:23:05


  Znaleziono psa!
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 09.01.2017 r. na terenie Polanicy- Zdroju znaleziono psa
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-01-2017 o godz. 11:53:59


  ZNALEZIONO PSA!!!
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 5.01.2017 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-01-2017 o godz. 08:00:13


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrsatruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego
  Administracja

                             Polanica – Zdrój, dnia  4 stycznia 2017 r.
  RM.0012.5.1.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU 2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  13 stycznia 2017 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3309 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-01-2017 o godz. 15:44:23


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 11.01.2017 r.
  Administracja

                                 Polanica – Zdrój, dnia 3 stycznia 2017 r.
  RM.0012.2.1.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU STYCZNIU  2017 R.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  11 stycznia 2017 r. o godz. 14:30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2110 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 03-01-2017 o godz. 13:46:57


  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja
  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 31.12.2016 r. na terenie Polanicy- Zdroju znaleziono psa  
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52,  607 990 302,  607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-01-2017 o godz. 14:29:22


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 104/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 964 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 30-12-2016 o godz. 15:11:56


  otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje
  Administracja  O G Ł O S Z E N I E


  na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

  Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju


  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
  przez organizacje pozarządowe w 2017 roku, z zakresu:

  I. Wspierania i upowszechniania Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
  II. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-12-2016 o godz. 14:18:23


  Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach gminnych programów zd
  Administracja  O G Ł O S Z E N I E


  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.) i art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581 z późn. zm.)


     

  BURMISTRZ MIASTA   POLANICA – ZDRÓJ


  ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację świadczeń zdrowotnych  w ramach gminnych programów  zdrowotnych  przyjętych do realizacji w 2017 roku, w zakresie:

  I. Profilaktyki zakażeń  wirusami brodawczaka ludzkiego ( HPV)
  II. Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci nowonarodzonych

  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  Zarządzenie Burmistrza Miasta >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-12-2016 o godz. 14:04:45


  Sesje-ogłoszenia: X Sesja Rady Miejskiej - 29.12.2016 r.
  Administracja

                               Polanica – Zdrój, dnia 20 grudnia 2016 r.
  RM.0002.10.2016                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

   

  DNIA 29  GRUDNIA 2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ  X  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3135 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-12-2016 o godz. 13:58:24


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 28.12.2016 r.
  Administracja

                               Polanica - Zdrój, dnia 20 grudnia 2016 r.
  RM.0012.1.16.2016.AC


  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r.

   

  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na 2016 r.  na dzień 28 grudnia 2016 r. o godz. 9.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2018 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 21-12-2016 o godz. 08:15:00


  ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót remontowo budowlanych
  Administracja
  IT.271.7.2016.TP

  Polanica-Zdrój 2016-12-01

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót remontowo budowlanych obejmujących dostosowanie pomieszczeń po byłym barze gastronomicznym dla potrzeb utworzenia pomieszczeń biurowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  (Czytaj więcej... | 9936 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-12-2016 o godz. 12:52:52


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej
  Administracja

                                    Polanica-Zdrój, dnia 8 grudnia 2016 r.
  RM.0012.7.6.2016.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  GRUDNIU  2016  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   16 grudnia  2016 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2138 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-12-2016 o godz. 08:15:15


  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 08.12.2016 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-12-2016 o godz. 11:48:59


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1034 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-12-2016 o godz. 14:57:21


  Sesje-ogłoszenia
  Administracja

                               Polanica – Zdrój, dnia 6 grudnia 2016 r.
  RM.0002.9.2016                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 13  GRUDNIA 2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ  IX  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3771 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-12-2016 o godz. 13:46:08


  Komisje - ogłoszenia: Komisje-ogłoszenia
  Administracja                              Polanica – Zdrój, dnia 7 grudnia  2016 r.
  RM.0012.4.8.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU  2016 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 16 grudnia 2016 r.    o godz. 15.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2256 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-12-2016 o godz. 11:09:53


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4521241
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  05-12-2016
  · Jak prawidłowo palić w piecu
  01-12-2016
  · Komisje-ogłoszenia
  · Spotkanie informacyjne - założenie własnej działalności oraz innowacjie
  · Komisje-ogłoszenia
  29-11-2016
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
  24-11-2016
  · Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług przygotowania posiłków
  · Posiedzenie wspólne Komisji edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z pozosta
  17-11-2016
  · Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Ko
  · Informacja o wyniku przetargu
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·