Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej -20.08.2018 r.
  Administracja Polanica-Zdrój, dnia 13 sierpnia  2018  r.
  RM.0012.7.7.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  SIERPNIU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   20 sierpnia  2018 r.   o godz. 11.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2255 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 14:34:59


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 16.08.2018 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 13 sierpnia 2018 r.
  RM.0012.1.7.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2552 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-08-2018 o godz. 13:03:35


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 09.08.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.4.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
   

  (Czytaj więcej... | 1314 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-08-2018 o godz. 16:17:35


  Zam. do 30000 - 2018: Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - „Zakwaterowanie i wyżywi
  Administracja
  UE.271.3.2018.PL                                                                                      Polanica - Zdrój, 09.08.2018 r.

  Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

  Gmina Polanica - Zdrój informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe nr UE.271.3.2018.PL z dnia 02.08.2018 r. „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!” ze względu na ważny interes Zamawiającego - organizatora turnieju.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-08-2018 o godz. 16:06:20


  Zam. do 30000 - 2018: Informacja o wyborze oferty - usuwanie azbestu
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2018-08-06

  SN.271.1.2018

   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na wykonanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój, wybrana została oferta firmy PPHU „EKO-GRUNT” Wojciech Wieczorek, ul. Goleszowska 15/20, 43-300 Bielsko - Biała.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-08-2018 o godz. 13:24:37


  Nabór na wolne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 3 sierpnia 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-08-2018 o godz. 13:10:25


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM-ZP.271.17.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 374 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 03-08-2018 o godz. 08:00:43


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe - Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie u
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 02.08.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1293 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-08-2018 o godz. 11:16:35


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - 4 Doliny (przetarg V)
  Administracja

  AM-ZP.271.19.2018

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnosląskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

  4 Doliny - Indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  przetarg V

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych

  pod numerem 596306-N-2018 w dniu 30.07.2018r.

  (Czytaj więcej... | 1924 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-07-2018 o godz. 12:16:56


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Administracja

  AM-ZP.271.18.2018

  Dotyczy postępowania przetargowego:

  "4 Doliny  - Inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

   

   

  (Czytaj więcej... | 453 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-07-2018 o godz. 11:39:08


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 66/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1089 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-07-2018 o godz. 15:30:59


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe - Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
  Administracja
  Polanica-Zdrój, 2018-07-27


  SN.271.1.2018

  ZAPYTANIE OFERTOWE
   
  Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój”.

  (Czytaj więcej... | 1079 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-07-2018 o godz. 14:21:07


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.18.2018

  Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą: "4 Doliny - Inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  - przetarg IV

  W dniu 26 lipca o godz. 12 odbyło się otwarcie ofert  złożonych na przetarg jw.

  (Czytaj więcej... | 505 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 27-07-2018 o godz. 10:50:20


  OBWIESZCZENIE
  Administracja

  OBWIESZCZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław, przy ul. Leopolda Staffa zwanego dalej MPZP NOWY WIELISŁAW-UL.L.STAFFA.

  (Czytaj więcej... | 443 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 25-07-2018 o godz. 09:40:58


  OBWIESZCZENIE
  Administracja

  OBWIESZCZENIE

  o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego dla obszaru połozonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Marii Konopnickiej zwanego dalej MPZP STARY ZDRÓJ-POŁUDNIE - UL.M.KONOPNICKIEJ.

  (Czytaj więcej... | 476 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 25-07-2018 o godz. 09:34:18


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - operator turniejuWspólnie uprawiamy sport albo jeden za wsz
  Administracja
  Polanica – Zdrój, dn. 23.07.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                  

  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.3.2018.PL


  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

   

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Operator turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”


  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1269 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 23-07-2018 o godz. 13:58:53


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.17.2018

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zamówienie pn.:

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju  - II przetarg

  W dniu 19.07.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 498 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-07-2018 o godz. 14:01:12


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - nocleg i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy
  Administracja
   
   
   
   
  Polanica – Zdrój, dn. 18.07.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1506 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-07-2018 o godz. 13:59:33


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju w rejonie ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087863/9,
  2) 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087853/6,
  3) 145/40 (AM–1) o pow. 3 408 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00084201/0.

  (Czytaj więcej... | 8811 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2018 o godz. 13:14:21


  Znaleziono psa!
  Administracja
   
  ZNALEZIONO PSA!

   

  W dniu 17.07.2018 r. na terenie Polanicy-Zdroju w rejonie ul. Dębowej znaleziono psa  (samiec)
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52,  607 990 302,  607 990 304
   
  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-07-2018 o godz. 15:02:03


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5106111
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje

  Archiwum
  16-07-2018
  · IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 31.07.2018 r.
  11-07-2018
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  09-07-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  06-07-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
  04-07-2018
  · Informacja o wyniku przetargu
  · OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  03-07-2018
  · OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
  29-06-2018
  · VIII sesja Rady Miejskiej - 6.07.2018 r.
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej -3.07.2018 r. - z
  25-06-2018
  · Posiedzeine Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-3.07.2018r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·