Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Statutowej
  Administracja                          Polanica – Zdrój, dnia 20 czerwca 2018 r.
  RM.0012.6.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3173 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-06-2018 o godz. 14:31:54


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - odpady komunalne
  Administracja

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  z nieruchomości niezamieszakałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  W dniu 19.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 548 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-06-2018 o godz. 13:37:28


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja


  4  Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych

  w centrach miast - przetarg III

  W dniu 18.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złozonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 683 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-06-2018 o godz. 09:10:33


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości i Windykacji
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju:
   
  ds. Księgowości i Windykacji Należności z tytułu opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi

  (Czytaj więcej... | 943 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-06-2018 o godz. 15:57:59


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573729-N-2018 w dniu 15.06.2018r.

  Postępowanie posiada numer referencyjny - AM-ZP.271.16.2018.

  (Czytaj więcej... | 3285 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-06-2018 o godz. 09:44:21


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1352 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-06-2018 o godz. 15:36:36


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe-PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA R
  Administracja IT.271.4.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-06-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA – POLNA W POLANICY-ZDROJU

  (Czytaj więcej... | 19589 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2018 o godz. 12:31:37


  Informacja Burmistrz Miasta o wyniku naboru stanowisko ds. Ochrony Środowiska i
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju:

  ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-06-2018 o godz. 12:17:34


  Z.powyżej 30000-2018: Przetarg nieograniczony - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
  Administracja

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Polanica-Zdrój

  w okresie od 01 lipca 2018r. do 31 grudnia 2019r.

  Zamówienie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 570825-N-2018 w dniu 11.06.2018r.

  (Czytaj więcej... | 3347 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 11-06-2018 o godz. 11:36:04


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                      Polanica – Zdrój, dnia 8 czerwca 2018 r.
  RM.0012.5.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  19 czerwca 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3139 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 08-06-2018 o godz. 15:15:03


  Sesje-ogłoszenia: Sesja Rady Miejskiej - 11.06.2018 r.
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 4 czerwca 2018 r.
  RM.0002.7.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 11  CZERWCA  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  VII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 5773 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 05-06-2018 o godz. 08:24:20


  Posiedzenie wspólne Komisji budżetu i finansów publicznych wraz z pozostałymi Ko
  Administracja                   Polanica – Zdrój, dnia  1 czerwca 2018 r.
  RM.0012.2.5.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r. - ZMIANA TERMINU

  (Czytaj więcej... | 2347 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-06-2018 o godz. 11:53:02


  Z.powyżej 30000-2018: 4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych -III przetarg
  Administracja


  4 DOLINY - INWESTYCJE OGRANICZAJĄCE RUCH ZMOTORYZOWANYCH

  W CENTRACH MIAST - III przetarg

  Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej - Regionalny program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014- 2020

  (Czytaj więcej... | 1698 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-05-2018 o godz. 15:24:53


  Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 30 maja  2018 r.
  RM.0012.3.5.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  CZERWCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  7 czerwca 2018 r. o godz. 15.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2405 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-05-2018 o godz. 13:35:28


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 6.06.2018r.
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia  25 maja 2018 r.
  RM.0012.2.5.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.

   
  Zawiadamiam, że na dzień  6 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 oraz na terenie miasta.

  Tematyka posiedzenia

  (Czytaj więcej... | 2527 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-05-2018 o godz. 15:28:02


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 10749 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-05-2018 o godz. 14:58:33


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 54/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
   
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1486 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 23-05-2018 o godz. 22:24:39


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 7.06.2018r.
  Administracja
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 7 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2296 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-05-2018 o godz. 15:08:59


  Nabor na stanowisko ds. Księgowości i Windykacji Należności z tytułu opłat za g
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 21 maj 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 30 lipca 2018r. stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Księgowości i Windykacji Należności
   z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-05-2018 o godz. 15:31:27


  Nabór na wolne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Administracja
   
   
  Polanica - Zdrój, 18 maj 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 21 czerwca 2018r. stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-05-2018 o godz. 13:04:08


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5056286
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  18-05-2018
  · Nabór na wolne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  16-05-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 52/2018)
  · OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY- ZDROJU
  · Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
  15-05-2018
  · INFORMACJA Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cas
  11-05-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 51/2018)
  09-05-2018
  · Spotkanie dla mieszkańców - termomodernizacja, OZE, wymiany kotłów
  02-05-2018
  · Sesja Rady Miejskiej - 11.05.2018 r.
  30-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych -10.05.2018 r.
  · OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·