Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 22.08.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 122 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 23-08-2016 o godz. 14:29:14


  Sesje - ogłoszenia: VI Sesja 29.08.2016 r.
  Administracja

                                Polanica–Zdrój,dnia 19 sierpnia 2016 r.                                                        
  RM.0002.6.2016

   

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 29 SIERPNIA 2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU

  (Czytaj więcej... | 3678 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-08-2016 o godz. 18:06:14


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 72/2016)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1355 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-08-2016 o godz. 15:56:12


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KR 22.08.2016 r.
  Administracja

   

                                    Polanica-Zdrój, dnia 17 sierpnia 2016 r.

  RM.0012.1.13.2016.AC    OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2016 r.
   
  Zawiadamiam, że na dzień 22 sierpnia 2016 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

  (Czytaj więcej... | 2906 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 18-08-2016 o godz. 10:22:45


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 70/2016)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1382 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 12-08-2016 o godz. 15:35:52


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 68/2016)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1262 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 05-08-2016 o godz. 15:55:33


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KBiFP 24.08.2016 r.
  Administracja
                                                                                                        Polanica – Zdrój, dnia 4 sierpnia 2016 r.

  RM.0012.2.7.2016.AC


  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU  W MIESIĄCU SIERPNIU  2016 R .


  Zawiadamiam, że na dzień  24  sierpnia 2016 r. o godz. 14:00  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 1997 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-08-2016 o godz. 15:41:37


  Znaleziono psa!!!
  Administracja
   
   
   
   
  ZNALEZIONO PSA!
   
  W dniu 02.08.2016 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa-suczkę.
   POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  W załączeniu zdjęcia.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 03-08-2016 o godz. 09:49:47


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KUEiPS 18.08.2016 r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 2 sierpnia 2016 r.

  RM.0012.7.2.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  WSPÓLNYM  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  SIERPNIU  2016  r.


  Zawiadamiam, że na dzień 18 sierpnia 2016 r.  zwołuję wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju.  Wyjazd z Urzędu Miejskiego o godz. 8.30.

  (Czytaj więcej... | 1250 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 02-08-2016 o godz. 15:01:27


  Posiedzenie KIMiZP - 17.08.2016
  Administracja
   
  Polanica–Zdrój, dnia 2 sierpnia 2016 r.
  RM.0012.5.9.2016.AC

   

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU
  W MIESIĄCU SIERPNIU 2016 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 17 sierpnia 2016 r.    o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  (Czytaj więcej... | 1931 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 02-08-2016 o godz. 14:43:06


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja
  Informacja o wyniku przetargu z 20.07.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 159 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 28-07-2016 o godz. 13:11:06


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 20.07.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 424 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-07-2016 o godz. 13:37:46


  Informacja
  Administracja
   
  Z  UWAGI NA  TRWAJĄCĄ  PRZERWĘ WAKACYJNĄ,
  W OKRESIE OD 19 LIPCA DO  9 SIERPNIA 2016 r.
  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ
  MIESZKAŃCÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW ORAZ POSTULATÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-07-2016 o godz. 09:27:46


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 5)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 7 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 588/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 8801 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-07-2016 o godz. 15:16:45


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 66/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1313 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-07-2016 o godz. 13:58:34


  Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - 15.07.2016
  Administracja
   
   
  RM.0012.5.8.2016.BJ                                                                       Polanica – Zdrój, dnia 07.07.2016 r.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju na dzień 15.07.2016 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju (na parterze ), przy ul. Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1621 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 12:42:05


  Informacja o dyżurze Przewodniczącego w dniu 12.07.2016 r.
  Administracja
  I N F O R M A C J A

  W  DNIU   12  LIPCA  2016 r.  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 12:22:20


  Zapytanie ofertowe - wykonanie drogi dojazdowej
  Administracja

  IT.271.3.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-07-12

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych  o nr ewidencyjnym 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/26, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych - 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/26, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju (droga dojazdowa od ul. Mickiewicza).

  (Czytaj więcej... | 4705 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 11:46:05


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1044 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-07-2016 o godz. 11:59:22


  Infomracja o wyborze oferty projektu budowlanego Domku Sportowca
  Administracja

  IT.271.8.2016   

  Polanica-Zdrój 2016-07-04


  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  W nawiązaniu do złożonej propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:

  „Projekt budowlany budynku biurowo socjalnego Domku Sportowca”


  uprzejmie informuję, iż propozycja cenowa firmy:

  (Czytaj więcej... | 1243 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 06-07-2016 o godz. 11:49:34


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4376466
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  30-06-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta o wnioska lobbystów w 2015 r.
  · Informacja Burmistrza Miasta o wniosku zawodowego lobbysty
  28-06-2016
  · Informacja o wyniku naboru
  27-06-2016
  · Informacja o wyborze oferty - dokumentacja działanie 4.2 RPO WD
  23-06-2016
  · Posiedzenie KIMiZP - 30.06.2016
  20-06-2016
  · Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - działanie 4.2 RPO WD
  · Zapytanie ofertowe: projekt budowlany
  17-06-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2016)
  · Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 11)
  · Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·