Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE
 • Statut Miasta
 • Statut Uzdrowiska
 • Statut Urzędu 
 • Regulamin
 • Kodeks Etyki
 • Zarządzenia Burmistrza
 • Uchwały
 • Studium
 • Ochrona Środowiska
 • GOSPODARKA ODPADAMI
 • MPZP
 • ZABYTKI
 • Protokoły z sesji R. M.
 • Podatki i opłaty
 • Zagosp. przestrzenne
 • Gosp. mieszkaniowa 
 • Strategia rozwoju
 • Prowadzone archiwa
 • Wyniki kontroli
 • Procedura naboru
 • Interpretacja indywidualna prawa
 • Rejestr Instytucji Kultury
 • Petycje

 • WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 20.07.2016 r.

  (Czytaj więcej... | 424 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 21-07-2016 o godz. 13:37:46


  Informacja
  Administracja
   
  Z  UWAGI NA  TRWAJĄCĄ  PRZERWĘ WAKACYJNĄ,
  W OKRESIE OD 19 LIPCA DO  9 SIERPNIA 2016 r.
  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ
  MIESZKAŃCÓW W SPRAWACH SKARG, WNIOSKÓW ORAZ POSTULATÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-07-2016 o godz. 09:27:46


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 5)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 7 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 588/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 8801 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-07-2016 o godz. 15:16:45


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 66/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1313 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-07-2016 o godz. 13:58:34


  Komisja Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego - 15.07.2016
  Administracja
   
   
  RM.0012.5.8.2016.BJ                                                                       Polanica – Zdrój, dnia 07.07.2016 r.

  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju na dzień 15.07.2016 r. o godz. 14.30, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju (na parterze ), przy ul. Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1621 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 12:42:05


  Informacja o dyżurze Przewodniczącego w dniu 12.07.2016 r.
  Administracja
  I N F O R M A C J A

  W  DNIU   12  LIPCA  2016 r.  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ OBYWATELI W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 12:22:20


  Zapytanie ofertowe - wykonanie drogi dojazdowej
  Administracja

  IT.271.3.2016.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2016-07-12

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych  o nr ewidencyjnym 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/26, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju
   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie drogi dojazdowej do działek budowlanych - 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 80/26, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju (droga dojazdowa od ul. Mickiewicza).

  (Czytaj więcej... | 4705 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-07-2016 o godz. 11:46:05


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 64/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1044 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-07-2016 o godz. 11:59:22


  Infomracja o wyborze oferty projektu budowlanego Domku Sportowca
  Administracja

  IT.271.8.2016   

  Polanica-Zdrój 2016-07-04


  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  W nawiązaniu do złożonej propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej pn.:

  „Projekt budowlany budynku biurowo socjalnego Domku Sportowca”


  uprzejmie informuję, iż propozycja cenowa firmy:

  (Czytaj więcej... | 1243 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 06-07-2016 o godz. 11:49:34


  Informacja Burmistrza Miasta o wnioska lobbystów w 2015 r.
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. nr 169 poz. 1414 z późn. zm.),  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informuje, że w 2015 r. ani jeden  podmiot wykonujący  zawodową działalność lobbingową nie podejmował działań wobec Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój w procesie stanowienia prawa.

  Polanica-Zdrój, 29 czerwca 2016r.


  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-06-2016 o godz. 10:14:30


  Informacja Burmistrza Miasta o wniosku zawodowego lobbysty
  Administracja

  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

  Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. nr 169 poz. 1414 z późn. zm.),  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój informuje, że w dniu 23 czerwca 2016r. do Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego w rejestrze  zawodowych lobbystów pod nr 00351 i świadczącego działania lobbingowe na rzecz grupy lobbingowej Grass Roots Lobbing oraz Stowarzyszenia Cannabis House, w sprawie informacji na temat zarządzenia wewnętrznego  dotyczącego obsługi zawodowych lobbystów na terenie urzędu.

  Polanica-Zdrój, 29 czerwca 2016r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-06-2016 o godz. 10:13:01


  Informacja o wyniku naboru
  Administracja
   
   
   
   
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:
  ds. Obsługi Rady Miejskiej


  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru,
  na wyżej wymienione stanowisko wybrana została:

  Pani Adriana Kidacka - Czyrnek

  zamieszkała w Polanicy - Zdroju


  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Adriana Kidacka-Czyrnek spełnia wszystkie wymagania  niezbędne i dodatkowe  zawarte w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe i jest w bardzo dobrym stopniu przygotowana do pracy na w/w stanowisku.

  Polanica-Zdrój, 27 czerwca 2016 r.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 28-06-2016 o godz. 10:19:15


  Informacja o wyborze oferty - dokumentacja działanie 4.2 RPO WD
  Administracja                                                                                                              Polanica–Zdrój,  27.06.2016 r.

  UE.271.2.2016.PL

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Gminy Polanica – Zdrój”

  została wybrana oferta cenowa firmy B-EXPERT Sp. z o.o., ul. Pawia 8, 52-235 Wrocław.

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-06-2016 o godz. 12:09:19


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie KIMiZP - 30.06.2016
  Administracja RM.0012.5.7.2016.BJ                                                                       Polanica – Zdrój, dnia 23.05.2016 r.

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2016 R.


  Zawiadamiam, że zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju na dzień 30.06.2016 r. o godz. 14.00, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1862 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 23-06-2016 o godz. 17:01:42


  Zapytanie ofertowe: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - działanie 4.2 RPO WD
  Administracja
  Polanica–Zdrój, 20.06.2016 r.
  UE.271.2.2016.PL

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój
  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków Gminy Polanica – Zdrój”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 4161 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-06-2016 o godz. 15:01:16


  Zapytanie ofertowe: projekt budowlany
  Administracja

  IT.271.8.2016                                                                                        
  Polanica-Zdrój 2016-06-20

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę


  I. Opis zamierzenia inwestycyjnego
  Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zamierza wybudować na należącej do gminy nieruchomości, działka nr 112/3, obręb Nowy Zdrój w Polanicy-Zdroju, budynek biurowo socjalny dla klubu sportowego o powierzchni:
  - zabudowy ok. 140 m2,
  - użytkowej ok. 202 m2,
  - kubaturze ok. 650 m3.
  Projekt należy opracować w oparciu o posiadany przez gminę projekt budowlany pn.: „Projekt Budowlany Budynku Biurowo-Socjalnego Klubu Piłkarskiego”.
  Projekt dostępny jest dla Wykonawców w wersji elektronicznej – Zał. nr 1

  (Czytaj więcej... | 8655 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-06-2016 o godz. 14:08:48


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1356 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 16:07:42


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 11)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zdrojowej 20 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 38/1000 części.

  (Czytaj więcej... | 8437 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 14:55:54


  Sprzedaż mienia 2016: Ogłoszenie o przetargu (ul. Lipowa 2)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. Lipowej 2, składającej się z: zabudowanej budynkiem działki gruntu nr 90/11 (AM–2) o pow. 353 m², działki nr 90/13 (AM–2) o pow. 7 m² i działki nr 91/14 (AM–2) o pow. 16 m², obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00048991/0.

  (Czytaj więcej... | 8163 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-06-2016 o godz. 14:13:06


  Informacja o wyborze oferty
  Administracja

  Polanica-Zdrój, 2016-06-21

  SN.271.6.2016

  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania publicznego na wykonanie zadania pn. wycinka metodą alpinistyczną drzew zlokalizowanych na terenie lasów gminnych w Polanicy-Zdroju, po wycofaniu oferty przez P.H.U. MANIMEX s.c., 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2, wybrana została oferta firmy WYCINKA I PIELEGNACJA DRZEW "KAJTO" Łukasz Czubak, 14-106 Szyldak, Ostrowin 15A/6.

  Protokół udzielenia zamówienia >>>>

   

  (Czytaj więcej... | 2839 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił kr dnia 17-06-2016 o godz. 13:13:24


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4347571
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  17-06-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  · V SESJA RADY MIEJSKIEJ W DNIU 16.06.2016r.
  14-06-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  10-06-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 52/2016)
  06-06-2016
  · OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY - ZDROJU O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PR
  · OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY - ZDROJU O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
  · Zapytanie ofertowe: Wycinka drzew
  03-06-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 51/2016)
  02-06-2016
  · Posiedzenie KEKSiT - 08.06.2016 r.
  · Informacja o wyniku przetargu

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·