Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  WYBORY

  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
 • Wykazy nieruchomości
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2012
 • Lata 2003-2011

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  ZNALEZIONO PSA!
  Administracja  ZNALEZIONO PSA!

  W dniu 08.12.2016 r. na terenie Polanicy-Zdroju znaleziono psa.
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52, 607 990 302, 607 990 304

  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-12-2016 o godz. 11:48:59


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 99/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1034 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 07-12-2016 o godz. 14:57:21


  Sesje-ogłoszenia
  Administracja

                               Polanica – Zdrój, dnia 6 grudnia 2016 r.
  RM.0002.9.2016                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 13  GRUDNIA 2016 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 3 ODBĘDZIE SIĘ  IX  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2016 ROKU

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3771 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-12-2016 o godz. 13:46:08


  Komisje - ogłoszenia: Komisje-ogłoszenia
  Administracja                              Polanica – Zdrój, dnia 7 grudnia  2016 r.
  RM.0012.4.8.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU  2016 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 16 grudnia 2016 r.    o godz. 15.00  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2256 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 07-12-2016 o godz. 11:09:53


  Jak prawidłowo palić w piecu
  Administracja

   

   

  Jak prawidłowo i ekonomicznie palić w kotłach na paliwa stałe


  Nawet w sta­rym i brzyd­kim kotle można też palić bez dymu, tak że pies sąsiada nie będzie wie­dział, że spa­lasz węgiel! Bynaj­mniej nie trzeba tego robić z tro­ski o sąsiada i jego psa – przede wszyst­kim dla wła­snej oszczęd­no­ści, bo dym to nie­spa­lone paliwo, a dokład­niej 30–70% tego paliwa. O tym, czy dym się spala, czy ucieka komi­nem, decy­duje nie wiek pieca ani cena paliwa, lecz spo­sób palenia.

  (Czytaj więcej... | 1170 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 05-12-2016 o godz. 15:40:19


  Komisje - ogłoszenia: Komisje-ogłoszenia
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 30 listopada 2016 r.
  RM.0012.2.11.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU  2016 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  7 grudnia  2016 r. o godz. 14:00  zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2233 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-12-2016 o godz. 13:08:20


  Spotkanie informacyjne - założenie własnej działalności oraz innowacjie
  Administracja

  W dniu 7 grudnia 2016 r. odbędą się spotkania dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej oraz innowacje w już działających przedsiębiorstwach.
  Szczegóły w linkach.

  Spotkanie - dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej


  Spotkanie - dofinansowanie na innowacje w przedsiębiorstwach

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 01-12-2016 o godz. 10:32:29


  Komisje - ogłoszenia: Komisje-ogłoszenia
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 30  listopada 2016 r.
  RM.0012.5.13.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  6 grudnia  2016 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:   

  (Czytaj więcej... | 2730 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-12-2016 o godz. 09:23:49


  Komisje - ogłoszenia:
  Administracja                             Polanica - Zdrój, dnia 29 listopada 2016 r.
  RM.0012.1.16.2016.AC

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 r.

  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na 2016 r.,  na dzień  5 grudnia  2016 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1796 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-11-2016 o godz. 15:47:17


  Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenie usług przygotowania posiłków
  Administracja
  INFORMACJA
  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy–Zdroju,
  ul. J. Dąbrowskiego 3, 57–320 Polanica-Zdrój,
  tel. 74/8681802, tel/fax. 748680638.

  zaprasza do złożenia ofert na:
  świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu posiłków dla osób uprawnionych, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju, zamieszkujących na terenie Gminy Polanica–Zdrój w 2017 roku.

  (Czytaj więcej... | 1258 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 24-11-2016 o godz. 15:52:39


  Komisje - ogłoszenia:
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 23 listopada 2016 r.
  RM.0012.3.10.2016.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O  WSPÓLNYM  POSIEDZENIU  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,
  SPORTU I TURYSTYKI  WRAZ  Z  POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU GRUDNIU 2016 R.


  Zawiadamiam, że na dzień 2 grudnia  2016 r. o godz. 14.00 zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2230 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 24-11-2016 o godz. 15:26:58


  Komisje - ogłoszenia:
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 17 listopada 2016 r.
  RM.0012.2.10.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU
  I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE  2016 R.


  Zawiadamiam, że na dzień  25 listopada  2016 r. o godz. 14:30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2520 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 17-11-2016 o godz. 16:23:51


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargów z 09.11.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 17-11-2016 o godz. 13:15:26


  Komisje - ogłoszenia:
  Administracja

                             Polanica - Zdrój, dnia 17 listopada 2016 r.
  RM.0012.1.15.2016.AC

           OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r.


  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na 2016 r.  na dzień 24 listopada 2016 r. o godz. 9.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1698 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 17-11-2016 o godz. 12:38:04


  Sprzedaż mienia 2016: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja Informacja o wyniku przetargu z 04.11.2016 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2016 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 15-11-2016 o godz. 12:54:22


  Komisje - ogłoszenia:
  Administracja

                           Polanica – Zdrój, dnia 10  listopada 2016 r.
  RM.0012.5.12.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 22 listopada 2016 r.   o godz. 14.15  zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2939 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-11-2016 o godz. 08:11:38


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 93/2016)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1422 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-11-2016 o godz. 15:48:39


  Komisje - ogłoszenia: KEKSiT w dn. 16.11.2016
  Administracja

                              Polanica – Zdrój, dnia 3 listopada 2016 r.
  RM.0012.3.9.2016.AC                    

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2016 R.


  Zawiadamiam, że na dzień 16 listopada  2016 r. o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2072 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-11-2016 o godz. 11:44:07


  Komisje - ogłoszenia
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia 24 października  2016 r.
  RM.0012.4.7.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LISTOPADZIE  2016 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 4 listopada 2016 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2465 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-10-2016 o godz. 10:09:40


  Informacja Burmistrza Miasta o zarządzonych konsultacjach
  Administracja

   

  I  N  F  O  R  M  A  C  J  A  


  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 15 listopada  2016  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14).

  W celu zgłaszania wniosków i uwag  - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  Projekt Programu >>>>
  Zarządzenie Nr 90/2016 >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 24-10-2016 o godz. 15:55:31


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK
  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług
 • Załatwianie spraw
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Sprawy Obywatelskie
 • Sprawy Meldunkowe
 • Rada Miejska 
 • Straż Miejska
 • Referat Finansowy
 • Sekretariat
 • Sekretarz Gminy
 • Infrastruktura Techniczna
 • Ogólno Administacyjny i Rolnictwa
 • Ochrona środowiska
 • Gospodarka Mieszkaniowa
 • Architektura Miejska
 • Gospodarka Nieruchomościami
 • Aktualizacja kart usług

 • Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4479879
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  21-10-2016
  · Informacja Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka o inwentaryzacji dzików
  20-10-2016
  · Sesje-ogłoszenia
  19-10-2016
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 89/2016)
  · Komisje-ogłoszenia
  13-10-2016
  · Komisje - ogłoszenia - zmiany
  12-10-2016
  · Informacja o wyniku przetargu
  11-10-2016
  · Komisje - ogłoszenia - zmiana terminu
  · Komisje-ogłoszenia
  10-10-2016
  · Informacja o wyborze oferty - przebudowa schodów terenowych
  07-10-2016
  · Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·