Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - 6.06.2018r.
  Administracja

                       Polanica – Zdrój, dnia  25 maja 2018 r.
  RM.0012.2.5.2018

   
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU WSPÓLNYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH WRAZ Z POZOSTAŁYMI  KOMISJAMI

  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W MIESIĄCU MAJU 2018 r.

   
  Zawiadamiam, że na dzień  6 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 oraz na terenie miasta.

  Tematyka posiedzenia

  (Czytaj więcej... | 2451 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-05-2018 o godz. 15:28:02


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 10749 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 25-05-2018 o godz. 14:58:33


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 54/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ
   
  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1486 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 23-05-2018 o godz. 22:24:39


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 7.06.2018r.
  Administracja
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 7 czerwca 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2296 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 22-05-2018 o godz. 15:08:59


  Nabor na stanowisko ds. Księgowości i Windykacji Należności z tytułu opłat za g
  Administracja
  Polanica - Zdrój, 21 maj 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 30 lipca 2018r. stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Księgowości i Windykacji Należności
   z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 21-05-2018 o godz. 15:31:27


  Nabór na wolne stanowisko do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
  Administracja
   
   
  Polanica - Zdrój, 18 maj 2018 r.
   
  BURMISTRZ MIASTA  POLANICA - ZDRÓJ
  57-320 Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3

   

  O G Ł A S Z A  N A B Ó R
   
  na wolne od 21 czerwca 2018r. stanowisko urzędnicze
   
  do spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej


  Kandydaci powinni spełniać następujące  w y m a g a n i a:

  Pełna treść ogłoszenia (pdf) >>>>
  Kwestionariusz osobowy (pdf) >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-05-2018 o godz. 13:04:08


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 52/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 2112 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 16-05-2018 o godz. 15:54:18


  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY- ZDROJU
  Administracja

  OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA  POLANICY-ZDROJU

  o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obręie Stary Zdrój, przy ul. Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego przy ul. Bolesława Chrobrego, obręb Stary Zdrój, miasto Polanica-Zdrój

  pełna treść Obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 16-05-2018 o godz. 13:03:11


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP
  Administracja
  BURMISTRZ MIASTA POLANICA-ZDRÓJ
  ZAPRASZA
  DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:

   

  „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”


  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  - ZAKUP TORBY RATOWNICZEJ - 1 SZTUKA
  - ZAKUP DEFIBRYLATORA - 2 SZTUKI
  - ZAKUP ZESTAWU DO WYWAŻANIA DRZWI -  1 KOMPLET

  (Czytaj więcej... | 19396 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 16-05-2018 o godz. 12:56:48


  INFORMACJA Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cas
  Administracja
  I N F O R M A C J A
  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polaniccy - Zdroju
  o wyniku konkursu na  stanowisko samodzielnego referenta

   

  (Czytaj więcej... | 878 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 15-05-2018 o godz. 16:01:04


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 51/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 2088 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-05-2018 o godz. 15:08:59


  Spotkanie dla mieszkańców - termomodernizacja, OZE, wymiany kotłów
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 09-05-2018 o godz. 14:14:55


  Sesje-ogłoszenia: Sesja Rady Miejskiej - 11.05.2018 r.
  Administracja

                         Polanica – Zdrój, dnia 2 maja  2018 r.
  RM.0002.6.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

   

  DNIA 11  MAJA  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  VI SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.


  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3680 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 02-05-2018 o godz. 14:45:08


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych -10.05.2018 r.
  Administracja                            Polanica – Zdrój, dnia 30 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.2.4.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  10 maja 2018 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2182 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 30-04-2018 o godz. 15:04:10


  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLANICY-ZDROJU
  Administracja

  Na podstawie art. 17 pkt.1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polanicy-Zdroju uchwały Nr IV/14/2018 z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowy Wielisław przy ul. Henryka Sienkiewicza w Polanicy-Zdroju.

  Pełna treść >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-04-2018 o godz. 13:29:42


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 48/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1646 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-04-2018 o godz. 14:47:10


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 47/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1677 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 27-04-2018 o godz. 14:40:05


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagosp. Przestrzennego- 14.05.201
  Administracja                        Polanica – Zdrój, dnia 27 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.5.5.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  MAJU   2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  14 maja 2018 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju które odbędzie się w sali narad Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (na I piętrze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2827 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:39:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 9.05.2018
  Administracja

                                Polanica - Zdrój, dnia 27 kwietnia 2018 r.

  RM.0012.1.6.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2018 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  9 maja 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2083 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:32:58


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 8.05.2018 r.
  Administracja Polanica - Zdrój, dnia 27 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.1.5.2018                                             

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MAJU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  8 maja 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2008 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 27-04-2018 o godz. 12:14:05


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5032225
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  24-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej- 9.05.2018 r.
  20-04-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45/2018)
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45/2018)
  · Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki - 16.05.2018
  16-04-2018
  · Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-24.04.2018 r.
  · Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-26.04.2018 r.
  13-04-2018
  · Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  12-04-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 19.04.2018 r.
  11-04-2018
  · Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·