Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48-74) 868-06-00
  fax.(+48-74) 868-10-46
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 7.03.2017 r.
  Administracja

                                   Polanica - Zdrój, dnia 23 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.3.2017.AC

       OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU MARCU 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 7 marca 2017 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1782 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 23-02-2017 o godz. 10:16:03


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  Administracja
   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Gminy Polanica-Zdrój na lata 2017 – 2020 .”


  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Polanica-Zdrój  reprezentowana przez Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój, Adres Zamawiającego:   Urząd Miejski  w Polanicy-Zdroju, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój.      

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonej w rozporządzeniu prezesa rady ministrów  z dnia 23 grudnia 2013 (Dz.U. 2013, poz.1735 ze zmianami) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi oficjalnych publikacji wspólnot europejskich.

   pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 21-02-2017 o godz. 16:13:58


  Zam. do 30000 - 2017: PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  Administracja

  IT.271.4.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-20

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 2
  odcinek 30 mb w pełnej szerokości drogi, licząc od przejścia dla pieszych na wysokości kiosku - dawny „Ruch”

  (Czytaj więcej... | 10965 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-02-2017 o godz. 15:00:23


  Zam. do 30000 - 2017: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Przebudowa ul. Kościelnej &
  Administracja IT.271.3.2017TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-20
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kościelnej – Etap 1 (odcinek od schodów terenowych do schodów zwanych schodami do kościoła) zostało unieważnione.

  Uzasadnienie

  Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przewidział w budżecie gminy na sfinansowanie tego zadania.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 20-02-2017 o godz. 14:44:12


  Zam. do 30000 - 2017: OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Projekt zagospodarowania t
  Administracja IT.271.2.2017                                                                                       Polanica-Zdrój 2017-02-17
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   
           W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na zadanie pn.:
  „Projekt zagospodarowania terenu OSiR – SkatePark w Polanicy-Zdroju”

  uprzejmie informuję, iż oferta firmy:
  MD Projekt mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, ul. Połabska 1/12, 57-300 Kłodzko
  z punktu przyjętych kryteriów, uznana została, jako najkorzystniejsza.
  Wartość oferty cenowej: 19 434 zł brutto.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-02-2017 o godz. 11:34:37


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej - 28.02.2017 r.
  Administracja

                                 Polanica-Zdrój, dnia 16 lutego 2017  r.
  RM.0012.7.2.2017.AC        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LUTYM  2017  r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień   28  lutego  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.


  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2419 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-02-2017 o godz. 11:39:48


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 20.02.2017 r.
  Administracja                                Polanica - Zdrój, dnia 14 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2017 r.


  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 20 lutego 2017 r. o godz. 9.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju przy ul. Parkowej 2.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1777 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 14-02-2017 o godz. 15:02:08


  Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  Administracja

                                   Polanica – Zdrój, dnia  9 lutego 2017 r.
  RM.0012.5.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  23 lutego 2017 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3554 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-02-2017 o godz. 12:26:46


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publ. -22.02.2017 r.
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia   9 lutego 2017 r.
  RM.0012.4.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM  2017 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 22 lutego 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Warszawskiej 24.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2287 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-02-2017 o godz. 13:08:05


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  Administracja

  IT.271.2.2017                                                                                        Polanica-Zdrój 2017-02-06

  Gmina Polanica-Zdrój
  ul. Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 9963 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-02-2017 o godz. 13:47:03


  Sesje-ogłoszenia: II Sesja Rady Miejskiej - 15.02.2017 r.
  Administracja                  
                           Polanica – Zdrój, dnia 6 lutego 2017 r.
  RM.0002.2.2017                                                         

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 15 lutego  2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3  ODBĘDZIE SIĘ  II  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 4160 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 06-02-2017 o godz. 12:57:22


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia
  Administracja

  IT.271.2.2017TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-02-06
                                        
  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
  Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „
  Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę" z dnia 25.01.2017 zostało unieważnione.

  Uzasadnienie


  Unieważnienie wynika ze zmiany zakresu opracowania projektu.

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-02-2017 o godz. 11:01:19


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (działka gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości gruntowej położonej w Polanicy–Zdroju przy ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanej działki gruntu nr 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087853/6.

  (Czytaj więcej... | 6985 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-02-2017 o godz. 15:49:14


  Sprzedaż mienia 2017: Ogłoszenie o przetargu (lokal nr 9)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Warszawskiej 9 w Polanicy–Zdroju wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynoszącym 348/10000 części.

  (Czytaj więcej... | 9005 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-02-2017 o godz. 15:36:12


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 8/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1249 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 03-02-2017 o godz. 14:09:38


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 13.02.2017 r.
  Administracja                                Polanica - Zdrój, dnia 2 lutego 2017 r.
  RM.0012.1.1.2017.AC
  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU LUTYM 2017 r.


  Zawiadamiam, że zgodnie z planem pracy na rok 2017,  na dzień 13 lutego 2017 r. o godz. 9.30  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w siedzibie Teatru Zdrojowego – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju przy ul. Parkowej 2.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1998 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 03-02-2017 o godz. 11:56:52


  Zam. do 30000 - 2017: Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  Administracja

  IT.271.3.2017.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2017-01-31

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Przebudowa ulicy Kościelnej – ETAP 1
  (odcinek od schodów terenowych – skarpa „CORSO” do schodów zwanych schodami do kościoła)


  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 11777 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 02-02-2017 o godz. 14:47:06


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komis
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia 1 lutego 2017 r.
  RM.0012.2.2.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O  ZMIANIE  GODZINY ROZPOCZĘCIA  ORAZ  TEMATYKI  WSPÓLNEGO  POSIEDZENIA  KOMISJI BUDŻETU  I  FINANSÓW  PUBLICZNYCH  WRAZ Z  POZOSTAŁYMI KOMISJAMI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU W  MIESIĄCU LUTYM  2017 R.


  Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozostałymi Komisjami Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się  w dniu 6 lutego 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3 rozpocznie się o godz. 14.00, a nie jak podano wcześniej – o godz. 14.30.

  Jednocześnie informuję, że zmianie ulega również tematyka posiedzenia, która otrzymuje następujące brzmienie:

  (Czytaj więcej... | 2877 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 01-02-2017 o godz. 15:38:59


  Zam. do 30000 - 2017: Informacja o wyborze oferty - Mały Rynek
  Administracja

                                                                                                               Polanica–Zdrój,  31.01.2017 r.

  UE.271.1.2017.PL


  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pod tytułem: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy – Zdroju w ramach zadania pt. rewitalizacja centrum Polanicy - Zdrój”

  została wybrana oferta cenowa firmy Danuta Duda, ul. Bujwida 24/10, 58-562 Podgórzyn, 4.500,00 PLN

  BURMISTRZ MIASTA
  Jerzy Terlecki

  (Czytaj więcej... | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 31-01-2017 o godz. 14:20:13


  Zam. do 30000 - 2017: Wykonanie prac remontowo budowlanych na terenie miasta Polanica-Zdrój w 2017 r.
  Administracja

  IT.271.1.2017TP                                                                                   Polanica-Zdrój 2017-01-26

  ZAPROSZENIE
  Burmistrz miasta Polanica-Zdrój,

   ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonywanie w 2017 r. robót budowlanych pn.: „Wykonanie prac remontowo budowlanych (bieżących i interwencyjnych) na terenie miasta Polanica-Zdrój w roku 2017" 
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza miasta Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

  (Czytaj więcej... | 7972 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-01-2017 o godz. 15:13:42


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4553794
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  27-01-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 5/2017)
  26-01-2017
  · ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz u
  25-01-2017
  · Posiedzenie wspólne Kom. Budżetu i Finansów Publicznych wraz z pozost. Komisjami
  24-01-2017
  · Zapytanie ofertowe: orpacowanie dokumentacji aplikacyjnej - działanie 6.3 RPO WD
  · Ogłoszenie - dofinansowanie AZBESTU
  20-01-2017
  · Posiedzenie Komiusji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej 26.01.2017
  13-01-2017
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 19.01.2017
  12-01-2017
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 24.02.2017 r.
  10-01-2017
  · I Sesja Rady Miejskiej - 17.01.2017 r.
  04-01-2017
  · Posiedzenie Komisji Infrsatruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·