Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu:
   - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Komisje - ogłoszenia: Zmiana godziny rozpoczęcia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 30.10.2017 r.
  Administracja

                  Polanica – Zdrój, dnia 18 października 2017 r.
  RM.0012.4.7.2016.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 r. / ZMIANA/

  (Czytaj więcej... | 2198 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 18-10-2017 o godz. 14:45:26


  Sesje-ogłoszenia: VIII sesja Rady Miejskiej
  Administracja                 Polanica – Zdrój, dnia 17 października 2017 r.
  RM.0002.8.2017.                                                         
  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2017 r. o godz. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU (NA PARTERZE) PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO  3  ODBĘDZIE SIĘ VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2017 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3709 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 18-10-2017 o godz. 08:37:18


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 85/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 1253 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 13-10-2017 o godz. 15:27:32


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 13.10.2017r.
  Administracja

                 Polanica – Zdrój, dnia 13 października 2017 r.
  RM.0012.4.7.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień 30 października 2017 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego  w Polanicy – Zdroju  przy ul. J. Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2452 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 13-10-2017 o godz. 13:20:49


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu - dostawa - lekki pojazd ratowniczy- OSP
  Administracja

  Ogłoszenie nr 601855-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: Zakup lekkiego pojazdu ratownictwa technicznego dla jednostki OSP Polanica-Zdrój w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach krajowych – wojewódzkich – gminnych i szlakach kolejowych przy uwzględnieniu rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej w Powiecie Kłodzkim i mieście Polanica-Zdrój”.


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  pełna treść ogłoszenia >>>>  

  siwz >>>>

  załącznik nr 1-9 >>>>

  załącznik nr 8 >>>>

  pytania i odpowiedzi >>>>

   

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 13-10-2017 o godz. 12:50:21


  Zam. do 30000 - 2017: Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy
  Administracja


  IT.271.14.2017.TP                                                                       Polanica-Zdrój 2017-10-10

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Zaprojektowanie i wykonanie wymiany palnika kotła olejowego na gazowy, z wykonaniem przyłącza gazowego oraz instalacji gazowej wewnętrznej zasilającej kocioł c.o. w kotłowni szkolnej w Polanicy-Zdroju przy ul. Tadeusza Kościuszki 13 i 15”

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro, w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1507) oraz art. 44 ust.1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

  (Czytaj więcej... | 13848 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 12-10-2017 o godz. 10:24:44


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Budżetu i finansów Publicznych - 19.10.2017 r.
  Administracja

                     Polanica – Zdrój, dnia 9 października  2017 r.
  RM.0012.2.7.2017.AC

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU  KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH 
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2017 R.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  19 października  2017 r. o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2362 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-10-2017 o godz. 13:52:03


  INFORMACJA - konsultacje współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Administracja

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój  uprzejmie informuje, że zarządzone zostały konsultacje nad projektem  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

  na rok 2018

  W ramach konsultacji  organizuje się spotkanie robocze, na które zapraszamy przedstawicieli organizacji prowadzących działalność na terenie Gminy Polanica-Zdrój – w dniu 25 października 2017  roku o godz. 10.00 w sali narad  Urzędu Miejskiego  (I piętro, pokój nr 14)

  W celu zgłaszania wniosków i uwag - projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  www.polanica.pl, zakładka: Dialog społeczny oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 1211 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 04-10-2017 o godz. 15:28:18


  II zapytanie ofertowe pn. Wykonanie prac remontowych alejek parkowych ....
  Administracja
  Polanica-Zdrój 2017-10-04


  IT.271.12.2017.TP

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku Różaneczników i Parku Józefa w Polanicy-Zdroju

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych z kruszywa mineralnego w parku „Różaneczników” i w parku „Józefa” w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia:
  Remont alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego polegający na:
  a) Uzupełnienie ubytków w nawierzchni mineralnej do poziomu krawędzi istniejących obrzeży kamiennych.
  b) Wyrównanie nierówności nawierzchni spowodowane ich uszkodzeniem mechanicznym i warunkami atmosferycznymi poprzez ubijanie i zawałowanie.
  c) Wyprofilowanie nawierzchni dla ułatwienia spływu wód opadowych na teren zielony parku
  d) Likwidacji zastoisk wody.
  e) Usuwanie chwastów i innych roślin samosiewnych w alejkach wraz z oczyszczeniem nawierzchni zielonych (trawników przy ścieżkach) z naniesionego kruszywa.
  f) Wykonanie odwodnienia powierzchni alejek poprzez wykonanie poprzecznych ścieków z kostki granitowej 9 x 11 cm na podbudowie/ławie  betonowej.

  (Czytaj więcej... | 3759 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił polanica dnia 04-10-2017 o godz. 14:42:12


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki-12.10.2017 r.
  Administracja

                         Polanica–Zdrój, dnia 2 października 2017 r.

  RM.0012.3.6.2017.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU  2017 r.

  Zawiadamiam, że na dzień  12 października 2017  r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy–Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2617 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 04-10-2017 o godz. 08:31:59


  Akcja wystawka
  Administracja
   
  OGŁOSZENIE
  AKCJA WYSTAWKA

  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju informuje, że w dniu

  07 października 2017 r.
  S O B O T A
  od godziny 9.00


  przeprowadzona zostanie na terenie miasta Polanica-Zdrój
  ZBIÓRKA ODPADÓW
  WIELKOGABARYTOWYCH
  (MEBLE, WERSALKI itp.)

  oraz
  ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
  I ELEKTRONICZNEGO
  (RTV, AGD itp.)

  W DNIU ODBIORU ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED
  POSESJĘ DO GODZINY 9.00
  W MIEJSCU UMOŻLIWIAJĄCYM ICH ODBIÓR

  Przejęcie odpadów od mieszkańców miasta jest nieodpłatne.
   
  Plakat >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-09-2017 o godz. 14:17:32


  Informacja o wyniku naboru
  Administracja


   
   
  I N F O R M A C J A
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na  stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju:

  Pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 27-09-2017 o godz. 14:05:12


  Z.powyżej 30000-2017: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
  Administracja

  Ogłoszenie nr 593361-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.

  Gmina Miejska Polanica-Zdrój: „Budowa budynku socjalno-biurowego Dom Sportowca”

   

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Tak
  Nazwa projektu lub programu

  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa Inwestuje w obszary wiejskie"
   
  pełna treść ogłoszenia >>>>   

  SIWZ >>>>

  Załączniki od 1 do 8 >>>>

  Przedmiar robót (załącznik nr 9) >>>>

  Projekt budowlany >>>>

  Pytania i odpowiedzi >>>>

   

  Informacja z otwarcia ofert >>>>

  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jz dnia 26-09-2017 o godz. 13:15:56


  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania p
  Administracja

   

   

  Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój                                       Polanica-Zdrój, 25.09.2017r.

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Polanicy-Zdroju uchwały Nr V/36/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Kamiennej, miasto Polanica-Zdrój, dla terenu działek 369 i 370 AM-10, przy ul. Kamiennej.

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam, że wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
  Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju                ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica Zdrój w terminie do dnia 27 października
  2017 r.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

   


  Pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 25-09-2017 o godz. 13:27:46


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 81/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1486 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 22-09-2017 o godz. 13:59:38


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 80/2017)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1468 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-09-2017 o godz. 15:47:00


  Sprzedaż mienia 2017: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargów z 18.09.2017 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 19-09-2017 o godz. 14:01:42


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.09.2017 r.
  Administracja

                            Polanica - Zdrój, dnia 19 września 2017 r.
  RM.0012.1.8.2017.AC                                              

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2017 r.

   

  Zawiadamiam, że na dzień  27 września 2017 r. o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.

  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 4313 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 19-09-2017 o godz. 13:32:49


  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku
  Administracja

  IT.271.12.2017.TP                                                                  Polanica-Zdrój 2017-09-18

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Wykonanie prac remontowych alejek parkowych na terenie Parku Różaneczników i Parku Józefa w Polanicy-Zdroju

   
  1. Zamawiający: Gmina Polanica-Zdrój, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój, zaprasza do złożenia ofert cenowej na wykonanie remontu nawierzchni alejek parkowych z kruszywa mineralnego w parku „Różaneczników” i w parku „Józefa” w Polanicy-Zdroju
  2. Przedmiot zamówienia:
  Remont alejek parkowych o nawierzchni z kruszywa kamiennego polegający na:

  (Czytaj więcej... | 7282 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-09-2017 o godz. 13:49:08


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-28.09.2017 r.
  Administracja
                            Polanica-Zdrój, dnia 15 września 2017  r.
  RM.0012.7.6.2017.AC       
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  WRZEŚNIU  2017  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   28 września  2017 r.   o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2108 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 15-09-2017 o godz. 13:07:11


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4796050
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  15-09-2017
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 78/2017)
  13-09-2017
  · Przebudowa alejki cmentarnej wraz z odwodnieniem
  12-09-2017
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych-21.09.2017 r.
  11-09-2017
  · Informacja o wyniku przetargu
  08-09-2017
  · Ogłoszenie o przetargu Dom Sportowca-Polanica-Zdrój
  07-09-2017
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego -
  05-09-2017
  · ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA UL. ZAKOPIAŃSKIEJ W POLANICY-ZDROJU–ETAP 1
  04-09-2017
  · Sesja Rady Miejskiej - 13.09.2017
  31-08-2017
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego - 14.09.2017r.
  29-08-2017
  · POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW na rok szkolny 2017/2018

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·