Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45/2018)
  Administracja Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ

  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1621 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-04-2018 o godz. 14:39:24


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 45/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do:

  (Czytaj więcej... | 2008 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 20-04-2018 o godz. 14:18:26


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacij, Kultury, Sportu i Turystyki - 16.05.2018
  Administracja                             Polanica – Zdrój, dnia 20 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.3.4.2018

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  MAJU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  16 maja 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2347 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-04-2018 o godz. 13:05:44


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej-24.04.2018 r.
  Administracja                           Polanica - Zdrój, dnia 16 kwietnia  2018 r.
  RM.0012.1.4.2018                                            

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI   REWIZYJNEJ  RADY MIEJSKIEJ
  W  POLANICY – ZDROJU  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  24 kwietnia  2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2631 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-04-2018 o godz. 14:55:54


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-26.04.2018 r.
  Administracja                          Polanica-Zdrój, dnia 16 kwietnia  2018  r.
  RM.0012.7.4.2018        

  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU  2018  r.


  Zawiadamiam, że na dzień   26 kwietnia  2018 r.   o godz. 14.00  zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2751 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-04-2018 o godz. 13:56:06


  Z.powyżej 30000-2018: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Administracja IT.271.5.2018                                                                                                    Polanica-Zdrój 2018-04-12

  Gmina Polanica-Zdrój
  Woj. Dolnośląskie, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
  Tel. 74 86 80 600, fax. 74 86 81 046


  OGŁOSZENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


  W nawiązaniu do złożonej oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego „
  informuję, iż oferta firmy:

  (Czytaj więcej... | 1493 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 13-04-2018 o godz. 14:05:19


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2018

  Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą:

  Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego w Polanicy-Zdroju- etap I

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w  w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 531575-N-2018 w dniu 15.03.2018 r.

  Pełna treść zawiadomienia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 12-04-2018 o godz. 10:41:10


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 19.04.2018 r.
  Administracja                                        Polanica – Zdrój, dnia  4 kwietnia 2018 r.
  RM.0012.4.4.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU KWIETNIU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień 19 kwietnia 2018 r.    o godz. 14.30  zwołuję posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w  sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2454 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 12-04-2018 o godz. 07:54:23


  Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
  Administracja

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 11-04-2018 o godz. 14:56:26


  Wykazy nieruchomości: Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 43/2018)
  Administracja

  Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.)

  BURMISTRZ MIASTA POLANICA–ZDRÓJ


  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanicy–Zdroju przy ul. Dąbrowskiego 3 (tablica ogłoszeń, parter budynku) został wywieszony na okres 21 dni wykaz gminnej nieruchomości przeznaczonej do:

  (Czytaj więcej... | 1967 bajtów więcej | Wykazy nieruchomości | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 11-04-2018 o godz. 13:02:02


  Informacja
  Administracja
  W  DNIU  10 KWIETNIA 2018 R. PRZEWODNICZĄCY RADY  MIEJSKIEJ NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ  MIESZKAŃCÓW W RAMACH SKARG  I  WNIOSKÓW.

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 10-04-2018 o godz. 11:49:39


  Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
  Administracja WR.ZUZ.4.421.69.2018.WB                                                                                     Otmuchów, 04.04.2018 r.

  OBWIESZCZENIE
  DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE

  Działając na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180) zawiadamiam strony postępowania, że decyzją Nr WR.ZUZ.4.421.69.2018.WB z dnia 04.04.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie udzielił pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych powstających w Rozlewni Wód Mineralnych w Polanicy - Zdroju, istniejącym wylotem do rzeki Bystrzycy Dusznickiej w 14+000 km jej biegu.

  pełna treść obwieszczenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 10-04-2018 o godz. 10:57:16


  Zam. do 30000 - 2018: ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3
  Administracja

  IT.271.3.2018.TP                                                                                  Polanica-Zdrój 2018-04-05

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  PRZEBUDOWA ULICY PARKOWEJ W POLANICY-ZDROJU – ETAP 3

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego zostaje ogłoszone na podstawie zarządzenia nr 9/2015 r. Burmistrza a Polanica-Zdrój z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych do 30 000 euro.

  I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej 9-11 cm w ul. Parkowej na odcinku 60 mb i szerokości 7, 80 m. Chodniki, krawężniki, rolka ściekowa z kostki granitowej przy krawężnikowa, pozostają bez zmian.

  (Czytaj więcej... | 2316 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-04-2018 o godz. 15:40:01


  Konkurs na stanowisko: samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żoł
  Administracja
  Konkurs na stanowisko: samodzielnego referenta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2  im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju ogłasza konkurs na stanowisko:
  SAMODZIELNEGO REFERENTA

  (Czytaj więcej... | 8131 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 06-04-2018 o godz. 12:11:51


  Zam. do 30000 - 2017: Zapytanie ofertowe obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego
  Administracja

  IT.271.5.2018                                                                                              Polanica-Zdrój 2018-03-30

  Zapytanie ofertowe
  obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Polanicy-Zdroju”


  Lokalizacja zadania: Miasto Polanica-Zdrój – działka nr 2, 30, 31,4/1,4/3, obręb Nowy Wielisław oraz 38, 90, obręb Sokołówka w Polanicy-Zdroju

  (Czytaj więcej... | 25513 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2017 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 30-03-2018 o godz. 15:18:23


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.10.2018

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą:

  "Przebudowa ulicy Józefa Wybickiego w Polanicy-Zdroju - etap I"

  Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP pod numerem 531575-N-2018 w dniu 15.03.2018r.

  pełna treść informacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 30-03-2018 o godz. 12:49:36


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja                        Polanica – Zdrój, dnia 29 marca  2018 r.
  RM.0012.5.4.2018
  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  KWIETNIU   2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 kwietnia 2018 r.   o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2888 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-03-2018 o godz. 15:03:56


  Sesje-ogłoszenia: V sesja Rady Miejskiej - 5.04.2018 r.
  Administracja

                   Polanica – Zdrój, dnia 29 marca 2018 r.
  RM.0002.5.2018

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 5 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 14.30 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ V SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLANICY–ZDROJU W 2018 ROKU.
  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3681 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-03-2018 o godz. 12:54:58


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Administracja

  AM-ZP.271.8.2018

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie:

  "4 Doliny-Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowanych

  w centrach miast " - przetarg II

   

  pełna treść ogłoszenia >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 29-03-2018 o godz. 08:05:16


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki - 6.04.2018r.
  Administracja                                   Polanica – Zdrój, dnia 28 marca 2018 r.
  RM.0012.3.1.2018.AC                    

  OGŁOSZENIE O POSIEDZENIU
  KOMISJI EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
  RADY MIEJSKIEJ  W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU  KWIETNIU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 zwołuję posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2272 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 28-03-2018 o godz. 13:47:07


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  4998768
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  27-03-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  22-03-2018
  · ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  · INFORMACJA Z OTWACIA OFERT
  21-03-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 40/2018)
  · INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 1
  · Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w
  20-03-2018
  · Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansow Publicznych-28.03.2018 r.
  19-03-2018
  · Obwieszczenie o wszczęciu postepowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsk
  16-03-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 37/2018)
  · Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego-27.03.2018r.

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·