Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju  
Menu podręczne

 • Strona Główna
 • Poleć Ten Biuletyn
 • Powiadom Redaktora
 • Statystyki BIP
 • www.bip.gov.pl
 • www.polanica.pl

 • ORGANY

  Dane adresowe

  Rada Miejska

  Przewodniczący Rady

  Komisje Rady Miejskiej

  Burmistrz Miasta

  Organizacja Urzędu

  Jednostki organizacyjne

  Oświadczenia majątkowe

  Sprawozdania-Burmistrz

  Spr.Burmistrza dot.NGO

  Sprawozdania-Rada M.

  Spr. z konsultacji społ.

  Przyjm. Interesantów


  PRAWO LOKALNE

  GMINNE NIERUCHOMOŚCI

  Dokumenty i wnioski
  Wykazy nieruchomości
  Ogłoszenia o przetargu, informacje o wyniku przetargu:
   - 2018
   
  - 2017
   - 2016
   - 2015
   - 2014
   - 2013
   - 2012
   - 2003-2011


  GKRPA / GZI
 • Alkoholizm, narkomania
 • Przemoc domowa

 • GOSPODARKA
 • Majątek Gminy
 • Budżet
 • Informator budżetowy
 • Stowarzy. członkowskie
 • Związki członkowskie
 • Spółki Prawa Handlow.
 • Oferty inwestycyjne
 • Wyniki postępowań
 • Archiwum przetargów
 • Archiwum ogłoszeń
 • Archiwum informacji

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  Plan zamówień publicznych

  Ogłoszenia:
  do 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017
  powyżej 30000 EURO
   - rok 2018
   - rok 2017


  Ankieta
  Zapraszany do wypełnienia ankiety

  Ankieta oceny stopnia zadowolenia Interesanta

  WYBORY
   

  E-URZĄD
  Osoby posiadające własny elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany mogą skorzystać z elektronicznej skrzynki podawczej


  NSP - GUS

  WYSZUKIWARKA  Certyfikaty ISO dla Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju


  UWAGA !!!

  Od roku 2013 podatek od nieruchomości, rolny i leśny - płatny jest na indywidualny numer rachunku bankowego każdego płatnika, podany w decyzji podatkowej/piśmie informującym.

  Pozostałe należności gminne należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju:
  PEKAO S.A. Oddział w Polanicy-Zdroju
  12 1240 3464 1111 0010 3997 8083
  Kod SWIFT/BIC banku: PKOPPLPW


  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 3,
  57-320 Polanica-Zdrój
  tel.(+48) 748680600
  fax.(+48) 748681046
  e-mail:um@polanica.pl

  Adres elektronicznej skrytki podawczej na platformie EPUAP
  /polanica/skrytka

  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja

  AM-ZP.271.17.2018

  Dotyczy: postępowania przetargowego na zamówienie pn.:

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju  - II przetarg

  W dniu 19.07.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 498 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-07-2018 o godz. 14:01:12


  Zam. do 30000 - 2018: Zapytanie ofertowe - nocleg i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy
  Administracja
   
   
   
   
  Polanica – Zdrój, dn. 18.07.2018 r.
  Gmina Polanica–Zdrój                                
  ul. Dąbrowskiego 3
  57–320 Polanica–Zdrój

  UE.271.2.2018.PL
   
  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój

  Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.
  „Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników turnieju Wspólnie uprawiamy sport albo jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!”

  Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

  (Czytaj więcej... | 1506 bajtów więcej | Zam. do 30000 - 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 19-07-2018 o godz. 13:59:33


  Sprzedaż mienia 2018: Ogłoszenie o przetargu (działki gruntu)
  Administracja
  OGŁOSZENIE O PRZETARGU


  Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490)

  Burmistrz Miasta Polanica–Zdrój ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości gruntowych położonych w Polanicy–Zdroju w rejonie ul. A. Mickiewicza w granicach niezabudowanych działek gruntu nr:
  1) 80/26 (AM–3) o pow. 4 555 m², obręb Nowy Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00087863/9,
  2) 80/18 (AM–3) o pow. 1 546 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00087853/6,
  3) 145/40 (AM–1) o pow. 3 408 m², obręb Nowy Zdrój, KW nr SW1K/00084201/0.

  (Czytaj więcej... | 8811 bajtów więcej | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 18-07-2018 o godz. 13:14:21


  Znaleziono psa!
  Administracja
   
  ZNALEZIONO PSA!

   

  W dniu 17.07.2018 r. na terenie Polanicy-Zdroju w rejonie ul. Dębowej znaleziono psa  (samiec)
  PILNIE POSZUKIWANY WŁAŚCICIEL LUB OSOBA CHĘTNA DO ADOPCJI!
  Kontakt telefoniczny pod nr tel. 74 868 06 52,  607 990 302,  607 990 304
   
  Zdjęcia >>>>

  (Czytaj więcej... | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 17-07-2018 o godz. 15:02:03


  Sesje-ogłoszenia: IX SESJA RADY MIEJSKIEJ - 31.07.2018 r.
  Administracja

  Polanica – Zdrój, dnia 16 lipca 2018 r.
  RM.0002.9.2018                                                       

   
  OGŁOSZENIE O SESJI
  DNIA 31 LIPCA  2018 r.  O GODZ. 14.30  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  IX  SESJA RADY MIEJSKIEJ  W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 4103 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 16-07-2018 o godz. 11:08:17


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

   

  AM-ZP.271.18.2018

  Zamówienie dotyczy projektu wspołfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

  4 Doliny - indywidualny ruch zmotoryzowanych w centrach miast

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem

  587267-N-2018.

  (Czytaj więcej... | 1492 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 11-07-2018 o godz. 13:31:55


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 9 lipca  2018 r.
  RM.0012.5.7.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
  I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  11 lipca 2018 r.   o godz. 14.00 zwołuję posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej  i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju
  (parter), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 2368 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 09-07-2018 o godz. 15:13:43


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
  Administracja

  AM-ZP.271.14.2018

  Postępowanie przetargowe na roboty budowlane pod nazwą:

  "4 Doliny - Inwestycje ograniczajace

  ruch zmotoryzowanych w centrach miast"

  pełna treść indformacji >>>>

  (Czytaj więcej... | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 06-07-2018 o godz. 12:43:07


  Sprzedaż mienia 2018: Informacja o wyniku przetargu
  Administracja

  Informacja o wyniku przetargu z 26.06.2018 r. >>>>

  (Czytaj więcej... | Sprzedaż mienia 2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił jw1 dnia 04-07-2018 o godz. 15:20:07


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ w POLANICY-ZDROJU

  II przetarg

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583235 - N-2018 w dniu 04.07.2018r.

  Nr referencyjny: AM-ZP.271.17.2018

   

  (Czytaj więcej... | 3367 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 04-07-2018 o godz. 11:13:23


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
  Administracja

  Gmina Polanica-Zdrój unieważnia postępowanie  o udzielenie zamówienia  publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

  "PRZEBUDOWA ULICY RUBINOWEJ W POLANICY-ZDROJU"

   

  (Czytaj więcej... | 464 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 03-07-2018 o godz. 12:57:09


  Sesje-ogłoszenia: VIII sesja Rady Miejskiej - 6.07.2018 r.
  Administracja Polanica – Zdrój, dnia 29 czerwca 2018 r.
  RM.0002.8.2018                                                       

  OGŁOSZENIE O SESJI

  DNIA 6  LIPCA  2018 r.  O GODZ. 1430  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU MIEJSKIEGO W POLANICY-ZDROJU PRZY UL. J. DĄBROWSKIEGO 3 (NA PARTERZE) ODBĘDZIE SIĘ  VIII  SESJA RADY MIEJSKIEJ W  POLANICY–ZDROJU  W  2018 ROKU.

  Porządek obrad:

  (Czytaj więcej... | 3237 bajtów więcej | Sesje-ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-06-2018 o godz. 15:37:47


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Uzdrowiskowe, Ekologii i Pomocy Społecznej -3.07.2018 r. - z
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 29 czerwca  2018  r.

  RM.0012.7.6.2018       
   
  OGŁOSZENIE
  O  POSIEDZENIU  KOMISJI  UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I  POMOCY  SPOŁECZNEJ  RADY  MIEJSKIEJ  W  POLANICY-ZDROJU
  W  MIESIĄCU  LIPCU  2018  r. – ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA
   
  Zawiadamiam, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju zwołanego na dzień  3 lipca 2018 r.

  (Czytaj więcej... | 2084 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 29-06-2018 o godz. 12:00:40


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzeine Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej-3.07.2018r.
  Administracja

  Polanica-Zdrój, dnia 25 czerwca 2018 r.
  RM.0012.7.6.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI UZDROWISKOWEJ, EKOLOGII
  I POMOCY SPOŁECZNEJ RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU
  W MIESIĄCU LIPCU 2018 r.

  Zawiadamiam, że na dzień 3 lipca 2018 r. o godz. 13.30 zwołuję posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej, Ekologii i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w terenie oraz w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 1895 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 25-06-2018 o godz. 14:27:19


  Z.powyżej 30000-2018: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  Administracja

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pod nazwą:

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Polanica-Zdrój w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019r.

   

   

  (Czytaj więcej... | 619 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 22-06-2018 o godz. 13:35:40


  Komisje - ogłoszenia: Posiedzenie Komisji Statutowej
  Administracja                          Polanica – Zdrój, dnia 20 czerwca 2018 r.
  RM.0012.6.1.2018

  OGŁOSZENIE
  O POSIEDZENIU KOMISJI STATUTOWEJ
  RADY MIEJSKIEJ W POLANICY – ZDROJU
  W MIESIĄCU CZERWCU 2018 r.


  Zawiadamiam, że na dzień  28 czerwca 2018 r. o godz. 13.00  zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Polanicy – Zdroju, które odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Polanicy – Zdroju (na parterze), przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 3.
  Tematyka posiedzenia:

  (Czytaj więcej... | 3173 bajtów więcej | Komisje - ogłoszenia | Wynik: 0)

  Zamieścił ac dnia 20-06-2018 o godz. 14:31:54


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - odpady komunalne
  Administracja

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  z nieruchomości niezamieszakałych na terenie Gminy Polanica-Zdrój

  W dniu 19.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złożonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 548 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 20-06-2018 o godz. 13:37:28


  Z.powyżej 30000-2018: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  Administracja


  4  Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych

  w centrach miast - przetarg III

  W dniu 18.06.2018r. odbyło się otwarcie ofert złozonych na przetarg jak wyżej.

  (Czytaj więcej... | 683 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 19-06-2018 o godz. 09:10:33


  Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Księgowości i Windykacji
  Administracja
  INFORMACJA
  Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój
  o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
  w Urzędzie Miejskim w Polanicy - Zdroju:
   
  ds. Księgowości i Windykacji Należności z tytułu opłat za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi

  (Czytaj więcej... | 943 bajtów więcej | Wynik: 0)

  Zamieścił pl dnia 18-06-2018 o godz. 15:57:59


  Z.powyżej 30000-2018: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE
  Administracja

  Przebudowa ulicy Rubinowej w Polanicy-Zdroju

  Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573729-N-2018 w dniu 15.06.2018r.

  Postępowanie posiada numer referencyjny - AM-ZP.271.16.2018.

  (Czytaj więcej... | 3285 bajtów więcej | Z.powyżej 30000-2018 | Wynik: 0)

  Zamieścił pg dnia 15-06-2018 o godz. 09:44:21


  BIP POLANICA-ZDRÓJ

 • Redakcja Biuletynu
 • Instrukcja obsługi
 • Statystyka
 • Rejestr zmian

 • WZORY WNIOSKÓW
 • Wnioski do pobrania

 • PORADNIK

  Usprawnienia dla niepełnosprawnych
  Informacje nie udostepnione w BIP

  Procedura - karty usług


  Kto Online
  Otrzymaliśmy
  5086800
  odsłon strony od Czerwca 2003

  Certyfikat
  Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju otrzymał certyfikat "Przyjazny Seniorom"


  BIP - informacje
 • Założenia Biuletynu
 • Terminy realizacji
 • Obowiązki podmiotów
 • Rozporządzenie MSWiA
 • Dostęp do informacji
 • Ochrona danych osob.
 • Podpis elektroniczny

 • Archiwum
  14-06-2018
  · Ogłoszenie - trening systemu wczesnego ostrzegania
  13-06-2018
  · Informacja Burmistrza Miasta (Zarz. nr 57/2018)
  · Zapytanie ofertowe-PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA DROGOWEGO POMIĘDZY ULICAMI SŁONECZNA R
  · Informacja Burmistrz Miasta o wyniku naboru stanowisko ds. Ochrony Środowiska i
  11-06-2018
  · Przetarg nieograniczony - usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
  08-06-2018
  · Posiedzenie Komisji Infrastruktury Miejskiej i Zagospodarowania Przestrzennego-1
  05-06-2018
  · Sesja Rady Miejskiej - 11.06.2018 r.
  01-06-2018
  · Posiedzenie wspólne Komisji budżetu i finansów publicznych wraz z pozostałymi Ko
  30-05-2018
  · 4 Doliny - inwestycje ograniczające ruch zmotoryzowanych -III przetarg
  · Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

  Starsze artykuły

  Numeracja porządkowa budynków w Polanicy


  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

   


  Załóż profil zaufany

   


   · Strona Główna    ·  Administracja ..  ·